Bostäder för nyanlända

I december 2016 beslutade kommunfullmäktige i Haninge att kommunen skulle inleda arbetet med att ta fram tomter för byggande av modulhus. Tio tomter ansågs möjliga för fortsatta undersökningar om deras lämplighet för byggnation. De nya bostäderna var avsedda för ungdomar och nyanlända.

Här är statusen för de tio tomterna:

  • Söderbymalm 3:216 med flera. Vid Häggvägen har bostäder uppförts och inflyttning har skett.
  • Vendelsömalmsvägen, Söderby 1:751. Vatten- och avlopp (VA)-dragningen till tomten bedöms som för dyr och komplicerad.
  • Björnvägen, Åby 1:49. VA-dragningen är mycket komplicerad. Dessutom måste annan fastighetsägares mark tas i anspråk för infart och VA.
  • Klockarleden- Lodjurets-gata. Söderby 2:302. Det finns ett avtal som innebär att samfällighetsföreningen har rätt att nyttja marken.
  • Norrbyvägen-Hagtornsvägen, Vendelsö 3:1714. En teknisk anläggning ligger så nära tomten att riskavståndet inte kan hållas.
  • Hammarbovägen, Hammar 1:19. Ej längre aktuell på grund av minskat behov bostäder.
  • Södra Jordbrovägen, Kalvsvik 16:1. Ej längre aktuell på grund av minskat behov bostäder.

De tomter som återstår för byggnation är:

  • Tyrestavägen-Brandbergleden. Söderby 2:27. Endast ungdomsbostäder kommer att inrymmas i husen.
  • Vendelsömalmsvägen-Lisebergsvägen, Vendelsö 3:1714,3:122.
  • Blockstensvägen-Lerstensvägen, Kalvsvik 16:1.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 27 augusti 2019