Bostäder för nyanlända

I december 2016 beslutade kommunfullmäktige i Haninge att kommunen skulle inleda arbetet med att ta fram tomter för byggande av modulhus. Tio tomter ansågs möjliga för fortsatta undersökningar om deras lämplighet för byggnation. De nya bostäderna var avsedda för ungdomar och nyanlända.

De tekniska förutsättningarna för de tio tomterna undersöktes och fyra tomter av de tio bedömdes som olämpliga för byggnation:

  • Vendelsömalmsvägen, Söderby 1:751. Vatten- och avlopp (VA)-dragningen till tomten bedöms som för dyr och komplicerad.
  • Björnvägen, Åby 1:49. VA-dragningen är mycket komplicerad. Dessutom måste annan fastighetsägares mark tas i anspråk för infart och VA.
  • Klockarleden- Lodjurets-gata. Söderby 2:302. Det finns ett avtal som innebär att samfällighetsföreningen har rätt att nyttja marken.
  • Norrbyvägen-Hagtornsvägen, Vendelsö 3:1714. En teknisk anläggning ligger så nära tomten att riskavståndet inte kan hållas.

De tomter som återstår för byggnation är:

  • Tyrestavägen-Brandbergleden. Söderby 2:27. Endast ungdomsbostäder kommer att inrymmas i husen.
  • Hammarbovägen, Hammar 1:19.
  • Söderbymalm 3:216 med flera.
  • Vendelsömalmsvägen-Lisebergsvägen, Vendelsö 3:1714,3:122.
  • Blockstensvägen-Lerstensvägen, Kalvsvik 16:1.
  • Södra Jordbrovägen, Kalvsvik 16:1.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 19 mars 2019