Familjecentralen i Jordbro

Familjecentralen är en mötesplats för dig som har barn i åldern 0 till 6 år i Jordbro. Vi har barnavårdscentral, öppen förskola och kuratorer. Haninge kommun driver familjecentralen tillsammans med primärvården och Österhaninge församling.

Barnavårdscentral (BVC)

På barnavårdscentralen arbetar sjuksköterskor som gör hälsokontroller och vaccinationer på barn upp till sex år. I hälsokontrollerna ingår också Föräldragrupper där du får veta mer om amning, sömn, mat och lära dig babymassage. Vissa kontroller görs av läkare. BVC erbjuder även samtal och rådgivning.

Sjuksköterskor

Hanna Lingonbacke, 08-606 14 82

Anna Rosander, 08-606 14 84

Sandra Gisslén, 08-606 14 83


Öppen förskola

På Öppna förskolan träffas barn och föräldrar för att leka, läsa och måla. Varje dag har vi en sångstund. Föräldrar med spädbarn är välkomna för att umgås med varandra och till exempel lära sig spädbarnsmassage.

Du behöver inte anmäla dig för att komma hit (undantag se nedan). Verksamheten är gratis och du kan köpa fika till självkostnadspris. Öppna förskolan är till för barn som inte är inskrivna i ordinarie barnomsorg.

Kontakt
Kristina Nordström
Ylva Lundgren
08-606 93 49


Kurator

Kuratorer erbjuder samtal, råd och stöd. Hit kan du komma om du till exempel har bekymmer med barnen, kris i livet eller relationsproblem. Personalen arbetar under sekretess och för inga journaler.

I upp till fem samtal kan du även få hjälp i kontakten med andra myndigheter eller hjälp med regler kring asylprocessen, försörjningsstöd, föräldrapenning, att fylla i blanketter med mera.

Besöksadress: Hurtigs torg 2, samma ingång som Jordbro vårdcentral.

Maja Kvick, 08-606 92 34

Åse-Marie Önnestam, 08-606 93 47
Enhetschef


Samspel i familjen

Gemensamt för alla som kommer till familjebehandlaren är en önskan om att utvecklas i föräldraskapet. När man upplever att barnen inte lyssnar, mat- och sovrutiner inte fungerar eller det är svårt att förstå barnet finns olika stöd att få.

  • Föräldraträffar enligt ABC - Alla barn i centrum har hjälpt många föräldrar.
  • I samtal med kurator kan du enskilt ge uttryck för din situation och få stöd.
  • På Öppna förskolan träffar du andra föräldrar och förskollärare som kan stödja dig omkring frågor som du har.

Läs mer om det föräldraträffar enligt ABC

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 29 mars 2018