Funktionsnedsättning

Ordet funktionsnedsättning betyder att man har svårare än andra för vissa saker, och att det kommer att vara så även i framtiden. Det kan vara fysiska orsaker, som att ha problem med att gå, att kunna se eller höra, att göra det som andra kan rent fysiskt.

Det kan också vara svårigheter att förstå sammanhang, att lära in nytt, läs och skrivsvårigheter eller svårigheter att klara vissa situationer. Man talar om synliga och osynliga funktionsnedsättningar. För människor omkring dig kan en synlig funktionsnedsättning vara lättare att förstå än en osynlig.

En funktionsnedsättning behöver inte betyda att man har ett funktionshinder. Det kan många gånger fungera bra att klara av vardagen och skolan, trots en funktionsnedsättning. Men ibland blir det ett hinder och man kan behöva extra hjälp för att klara av sin tillvaro. Då talar man om funktionshinder.

Barn unga och vuxna som har ett funktionshinder kan ha rätt till extra hjälp för att klara av sin vardag och kunna delta i sådant som annars kanske inte skulle vara möjligt.

Du kan vända dig till kommunen där du bor för mer information. Du hittar telefonnummer och länkar i grå ruta.

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 29 mars 2018