Funktionsnedsatt

Som anhörig till en person med funktionsnedsättning kan du behöva stöd från kommunen. Behovet av stöd kan se väldigt olika ut och det är viktigt att hjälpen anpassas efter de behov som du och din familj har.

Barn med funktionsnedsättning

För dig som har barn med funktionsnedsättning finns följande stöd:

Avlösarservice
Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år
Korttidsvistelse

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 maj 2016