Korttidsfamilj

Att vara korttidsfamilj innebär att du tar emot ett barn med någon typ av funktionsnedsättning en till två helger i månaden för att avlasta föräldrarna och för att ge barnet miljöombyte.

Barnet kan till exempel ha Downs syndrom, Autism nivå 1 eller andra störningar inom autismspektrat. Ytterligare funktionsnedsättningar kan vara medfödd eller förvärvad hjärnskada.

Korttidsfamilj är ett uppdrag enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Arvode och omkostnadsersättning utgår i enlighet med Sveriges kommuners och landstings riktlinjer och i vissa fall utgår även högre arvoden. Möjlighet till handledning finns.

Intresseanmälan – Korttidsfamilj

Dina personuppgifter i denna anmälan sparas i systemet och gallras inom ett år. Det är viktigt att veta att det du skriver blir en allmän handling som kan komma att begäras ut. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter via länk på denna sida.

*Jag samtycker till Haninge kommuns behandling av personuppgifter: *Jag samtycker till Haninge kommuns behandling av personuppgifter:

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 november 2018