Anhörig till person 65 år och äldre

Du som hjälper och vårdar en äldre närstående har möjlighet till råd och stöd av äldreomsorgen. Exempel på anhörigstöd kan vara avlösning i hemmet eller i form av dagverksamhet, avlastningsplats, samtalsstöd, utbildning i cirkelform eller föreläsningar.

Många som vårdar sina anhöriga får aldrig eller sällan sova ostört och har svårt att lämna hemmet även för kortare stunder. Det värdefulla arbetet utförs i det tysta. Du som vårdar en anhörig i hemmet har möjlighet att få stöd och avlastning kortare perioder eller under en längre tid.

Alla former av avlösning, växelvård, dagverksamhet och anhöriganställningar ansöks via biståndshandläggare enligt SoL (socialtjänstlagen).

Anhörigstöd ska stödja, underlätta och på olika sätt bidra till ökad livskvalitet för anhöriga och deras närstående.

Avlösning

Du som vårdar någon närstående, 65 år eller äldre, kan ansöka om avlösning i hemmet. Denna avlösning är avgiftsfri upp till 10 timmar per månad. För timmar därutöver tillkommer en vård- och omsorgsavgift. Kontakta en biståndshandläggare för ansökan om avlösning,

Stöd från frivilligas föreningar och organisationer

En värdefull stödform är de frivilligas insatser via föreningar och intresseorganisationer, stödgrupper, väntjänst med fler.

Anhöriggrupp

Genom utbildning och studiecirklar - som ofta arrangeras inom ramen för en anhöriggrupp - kan du få ökad kunskap om åldrandet och dess sjukdomar och om hur det kan vara att vårda en närstående.

Studiecirklar

Genom att delta i studiecirklar kan du få ökad kunskap om olika sjukdomar och deras förlopp. Du får ökad kunskap och förståelse för läkemedel vid vanliga sjukdomar hos äldre. Du får också tips och råd om vart du kan vända dig i olika frågor och hur du kan fortsätta att klara av vardagen.

Du kan också träffa andra som i liknande situationer. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan kan vi erbjuda cirklar för anhöriga som är finsktalande. Kontakta kommunens äldreförvaltning så för mer information.

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 september 2017