Alkohol och droger

En massa vinkorkar och en korkskruv Foto: jsnewtonian

Är du orolig för att du själv, eller någon närstående, dricker för mycket, eller använder droger?

Då är du välkommen att ringa till oss på socialförvaltningen. Vi kan svara på frågor om:

  • Alkohol, droger eller andra beroendeframkallande medel
  • Beroendeproblematik
  • Våld i samband med alkohol- eller droganvändning
  • Vilken hjälp som finns att få
  • Vilket stöd man kan få som närstående

Om du vill kan du rådgöra anonymt. Vi kan hänvisa till rätt hjälp.

Är du i riskzonen utan att veta om det?

Vill du få en uppfattning om du är i riskzonen för alkoholmissbruk kan du testa dig. Du kan också ställa frågor till vår beroendemottagning för vuxna och till vår beroende-mottagning för unga. Det är viktigt att få hjälp i tid eftersom ett beroende i förlängningen kan komma att påverka hela din tillvaro, familj, vänner och arbete eller studier.

MiniMaria - öppenvårdsmottagning för ungdomar och unga vuxna

Öppenvård beroende och behandling - för vuxna

alkoholprofilen.se

När socialtjänsten har kontaktat dig

När polisen omhändertar en vuxen person berusad eller påverkad av droger, skickas en kopia till Socialtjänsten i den kommun där personen är folkbokförd. Socialtjänsten är då skyldig att ta kontakt och bedöma om det finns behov av hjälp från kommunen och att i så fall försöka motivera personen till att söka hjälp.

Det händer också att anhöriga, arbetsgivare eller vänner ringer Socialtjänsten för att de är oroliga för en persons alkohol eller drogbruk. Även då måste Socialtjänsten ta kontakt och göra en bedömning. Ibland behöver en mer omfattande utredning göras, för att kartlägga och bedöma behov. Ofta erbjuder vi kontakt inom vår egen öppenvård.

Ibland visar det sig finnas ett så destruktivt och omfattande missbruk att det kan bli aktuellt med vård mot en persons vilja. Då måste Socialtjänsten ansöka hos Förvaltningsrätten om vård enligt LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall).

Missbruk

Barn och unga till föräldrar med beroende
På HANBA har vi grupper för barn och tonåringar som har förälder med beroendeproblematik. I våra grupper får du bland annat lära sig hur du kan undvika att bli alltför påverkad av missbruket.
Kontakta HANBA för mer information

Anhörigstöd
Anhörigstöd som vänder sig till dig som har drabbats av eller är påverkade av någon annans drickande/drogande.
Kontakta Öppenvård beroende och behandling för mer information

Föräldraprogram
För dig som är förälder till ett barn som går eller har gått på MiniMaria finns ett föräldraprogram som ger dig stöd och kunskap.
Kontakta MiniMaria för mer information

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 30 mars 2018