Hagagårdens korttidsboende

Hagagårdens korttidsboende har arton lägenheter, fördelade på Myren och Mossen och är en del av Hagagårdens vård- och omsorgsboende. Hagagårdens stora uteplatser ligger på innergård med miljöer som är inspirerade från ”Sinnenas trädgård”. Den vackra naturen i omgivningarna används för promenader och naturupplevelser.

Bild på byggnaden på Hagagården Hagagården Fotograf: Fredrik Hjerling Foto: Fredrik Hjerling

Våra boende har möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter som exempelvis gymnastik och promenader. Vi har även regelbundna aktiviteter på respektive enhet.

Kontakt

Besöks- och postadress
Skomakarvägen 15
136 70 Haninge

Avdelningarna
Myren 08–606 89 78
Mossen 08–606 89 76

Anna-Carin Berkal
Verksamhetschef
08–606 75 99

Administrativ assistent
08–606 77 14

Sjuksköterska Myren & Mossen
08–606 91 35

Arbetsterapeut
076–145 27 50

Sjukgymnast
076–441 53 17

Kontakt för den här sidan: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 13 november 2019