Korttidsboende eller växelvis boende

Om du eller din anhörige under en kortare tid är i behov av vård eller omsorg som inte kan ges i det egna hemmet, kan ni ansöka om korttidsboende. Det kan till exempel röra sig om avlastning i samband med vård av anhörig, vid återhämtning efter sjukdom eller i väntan på särskilt boende.

Korttidsboende Foto: Fredrik Hjerling

Det finns personal på korttidsboendet dygnet runt som kan ge stöd med hygien, av- och påklädning samt stöd vid måltider och aktivering.

På korttidsboendet bor man i ett rum med tillgång till toalett och dusch. Det finns också gemensamma lokaler för måltider, umgänge och aktiviteter.

Så söker du korttidsboende

För att söka korttidsboende kontaktar du biståndshandläggare inom äldreomsorgen som gör en behovsbedömning utifrån ditt behov. Beslut om korttidsboende tas därefter enligt socialtjänstlagen. 

När får jag plats på korttidsboende?

Om du beviljas korttidsboende så ska du erbjudas plats inom en vecka eller enligt överenskommen tid. Dygnsavgift för vård och omsorg samt kost tas ut enligt gällande taxa i Haninge kommun.

Här finner du information om avgifter för äldreomsorg i Haninge kommun

Kontakt

Social- och äldreförvaltningen
136 81 Handen 

Växel 08-606 70 00 
Fax 08-606 87 41

Kontakt med handläggare

Besöksadress
Rudsjöterrassen 2 
socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Vi ser till detta

  • Du och dina anhöriga får ett välkomstsamtal på ankomstdagen.
  • Du får en kontaktperson.
  • Du tillsammans med oss gör en genomförandeplan som beskriver innehållet i din vård och omsorg.
  • Du får möjlighet att delta i olika aktiviteter som passar dig – individuellt eller i grupp.
  • Du får god och näringsriktig mat som passar dig.
  • Du får stöd och träning för att kunna återgå till ditt hem.
  • Du inbjuds till en vårdplanering inför din hemgång.
  • Du bemöts med förståelse och respekt.

Läs om vår värdegrund och värdighetsgaranti för omsorgen om äldre

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan förvänta dig av kommunens tjänster men också vad du inte kan förvänta dig. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Kontakt för den här sidan: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 31 januari 2020