Närståendedag

Fotograf: Madeleine Carlström

Närståendedagen - en dag för dig som vårdar din närstående över 65 år

Förbyggande avdelningen på äldreförvaltningen anordnar ett par gånger om året en närståendedag. Huvudsyftet med dagen är att få dem som vårdar sina närstående i hemmet att känna sig sedda och stöttade i sitt arbete - att helt enkelt ge dem en egen dag där de får sätta sig själva i fokus.

Under närståendedagen erbjuds t ex taktil handmassage, musikunderhållning, möjligheter till kreativitet och glädje samt umgänge med andra som vårdar sin anhörig. Under dagen ges det också tillfälle att träffa kommunens anhörigkonsulent samt personal som arbetar med anhörigstöd.

Läs mer om anhörigstöd

Kontakt för den här sidan: aldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 juni 2017