Så genomför vi säkra besök på våra äldreboenden

Första oktober upphävdes besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden för äldre, enligt Regeringens beslut. Många längtar efter att få träffas igen men för att minimera risken för smittutbrott är det viktigt att du som besökare respekterar våra rekommendationer.

En äldre kvinna och en äldre man sitter i fåtöljer på ett äldreboende och pratar med varandra Foto: Mostphotos

- Vi ska nu på ett försiktigt sätt låta anhöriga få besöka våra vård- och omsorgsboenden igen. Det är viktigt för de äldre som bor där. Vi har förberett oss med tydliga rekommendationer till besökarna om försiktighet vid besöken så vi inte får in smitta till de äldre. Nu önskar jag att alla följer rekommendationerna. Jag vill dessutom berömma vår personal som gör otroliga insatser under denna tuffa pandemi, säger Siw Lidestål social- och äldredirektör.

Våra rekommendationer grundar sig på Socialstyrelsens föreskrifter, Folkhälsomyndigheten och Region Stockholms rekommendationer och vi hoppas att ni har förståelse för och följer dessa. Rekommendationerna kan komma att ändras om förutsättningarna ändras.

Det är mycket viktigt att du som besökare inte har några symtom utan är helt frisk.

Inför ditt besök rekommenderar vi att ni:

  • kontaktar det boende ni vill besöka och anger en önskad tid för besöket. Ni kommer att få besked om besöket går bra eller om det går bättre vid annan tid. Ni kommer att få information om plats på boendet där personalen möter upp er.
  • inte är fler än två personer som kommer på besök.
  • lämnar namn och kontaktuppgifter innan besöket så att vi vid ett eventuellt smittutbrott kan genomföra en smittspårning.

Under besöket rekommenderar vi att ni:

  • väntar på anvisad plats utanför boendet där ni får information om gällande hygienrekommendationer. Ni kommer att erbjudas visir samt möjlighet att tvätta och sprita händerna. Personalen följer er till den närståendes lägenhet. Om rullstol eller annat förflyttningshjälpmedel behövs hjälper personalen till att sköta detta.
  • behåller visiret på under hela besöket.
  • håller två meters avstånd till varandra.
  • om möjligt ses utomhus, särskilt om någon av de besökande är yngre barn.
  • inte vistas i kök och andra allmänna utrymmen.
  • trycker på larmet om ni behöver kontakt med personal under besöket.
  • vid besökets avslut larmar på personal inifrån lägenheten. Personalen kommer då och möter upp vid lägenheten, följer er ut ur lokalerna, tar hand om visir samt ger er möjlighet att tvätta och sprita händerna.

Om ni lämnar boendet tillsammans med er närstående är vi tacksamma om ni följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande avstånd och kontakt med andra.

Vi välkomnar er till efterlängtade och säkra besök!

Senast uppdaterad: 10 november 2020