Nya beslut om rutiner för besök på vård- och omsorgsboenden

Den 17 februari beslutade äldrenämnden att ta bort avrådan från besök på kommunens vård- och omsorgsboenden. Beslutet gäller från och med 18 februari 2021 men med vissa begränsningar på kortidsboenden.

En äldre kvinna och en äldre man sitter i fåtöljer på ett äldreboende och pratar med varandra Foto: Mostphotos

Anledningen till att det inte längre finns skäl för en avrådan är att vaccineringen av de som bor på vård- och omsorgsboendena är klar. Vaccinationen startade den 7 januari 2021 var helt klar med två doser den 3 februari 2021.  
Även om besök åter igen är tillåtna så kommer det att finnas rutiner för att göra besöken säkra. Boendena kommer att kommunicera ut rutinerna till närstående för att göra besöken så säkra som möjligt både för de som bor där men också för anhöriga och personal.  
Andra regler på korttidsplatser 
Kortidsboendena som finns på Hagagården och Johanneslund har däremot fortsatt tillfällig avrådan från besök. Detta gäller till och med den 31 mars 2021. Anledningen till besöksavrådan är att boende på korttidsplatserna inte är vaccinerade mot Covid-19. Boende på korttidsboende tillhör en riskgrupp för Covid-19 och besök bör därför ske restriktivt.. När vårdcentralerna är i fas med vaccinationerna kommer beslutet att tas bort gällande besöksavrådan. 
 

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 februari 2021