Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Aktuella förändringar i kommunens verksamheter

Nu öppnar vi vissa verksamheter utifrån regeringens beslut den 21 januari. Här är en samlad bild över anpassningen av våra verksamheter med anledning av coronapandemin. Anpassningarna av verksamheterna har genomförts i samråd med landets myndigheter och samverkande kommuner i Stockholms län. Tillsammans arbetar vi för att minska smittspridningen.

Illustration coronainformation Foto: Haninge kommun

Verksamheter inom kultur och fritid som öppnar igen

Regeringen meddelade den 21 december att offentliga aktörer bör återuppta verksamheterna för barn och unga födda 2005 och senare. Samt att utomhusträningen för vuxna och äldre ungdomar kan återupptas om de följer gällande rekommendationer. Utifrån detta har ordförande i Idrotts- och fritidsnämnden samt kultur- och demokratinämnden fattat följande beslut:

 • Idrottsanläggningar och idrottshallar för inomhusidrott återöppnas successivt för skolverksamhet och organiserad föreningsledd verksamhet för barn födda 2005 eller senare från 25 januari. Omklädningsrum hålls fortsatt stängda. Företag som bedriver idrottsverksamhet för barn och ungdomar födda 2005 eller senare har möjlighet att boka och hyra lokal. Allmänhetens åkning är dock fortsatt inställd.
 • Samtliga fyra bibliotek i kommunen öppnas successivt upp från och med 27 januari. Biblioteken öppnar upp för kortare besök och är inte att betrakta som en mötesplats. Öppettiderna kommer att variera. Därmed stängs också kommunens servicenod som funnits i kulturhuset i Handen.
 • Kulturskolan öppnar successivt upp sin verksamhet och bedriver den digitalt från och med 25 januari och delvis fysiskt från 1 februari. Barn och unga födda 2005 eller senare prioriteras.
 • Fritidsgårdar och fältverksamhet - skolbarnomsorgen är fortsatt öppen och den  öppna ungdomsverksamheten kvällstid öppnar succesivt upp från och med 25 januari. Barn och unga födda 2005 eller senare är prioriterade. Fältassistenterna fortsätter att arbeta uppsökande utomhus.
 • Utomhusanläggningarna är öppna sedan 18 januari och föreningsledd träning kan genomföras enligt gällande rekomendationer. Även spontanidrott i mindre grupper kan ske.
 • Parkleken öppnar successivt upp sin verksamhet från och med 25 januari. Uthyrning av parkleken till privata sammankomster är stängd. Beslutet gäller tillsvidare.

Förändringar inom utbildningsverksamheten

Grund- och förskolenämndens ordförande har beslutat att:

 • Tillfällig stängning av den öppna förskolan i Haninge kommun fortsätter till och med den 28 februari.
 • Högstadieskolorna fortsätter med flexibel skolgång från den 25 januari till och med den 14 februari

Haninge kommuns gymnasieskolor har beslutat att:

 • Fredrika Bremergymnasiet och Riksäpplet fortsätter med växelvis distansundervisning.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande har beslutat att:

 • Gymnasiesärskolan i Haninge kommun stänger tillfälligt mellan den 22 till och med den 26 januari med anledning av konstaterad smitta.

Omsorg och stöd

Äldrenämnden har beslutat om:

 • Fortsatt tillfällig avrådan till besök på vård- och omsorgsboenden gäller.

Socialnämndens ordförande har fattat beslut om att:

 • Verksamheterna Fyndet och Snickeri och bygg som båda är arbetsträningsplatser för personer som är arbetssökande har stängts ner tillfälligt, beslutet gäller tills vidare.
 • Mötesplats 25, som är en träffpunkt för vuxna personer med psykisk ohälsa, har stängt ordinarie verksamhet med vissa undantag. Beslutet gäller tills vidare. Ring 08-606 72 11 för mer information.

Detaljerad och aktuell information per verksamhetsområde kan du läsa mer om här. 

Senast uppdaterad: 25 januari 2021