Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Länk till årets medarbetarundersökning, APU

Från och med i dag kan du svara på årets medarbetarundersökning. För att komma till undersökningen klickar du på länken längre ner i texten. Du loggar in med hjälp av den personliga inloggningskod du fått av din chef. Inloggningskoden kan inte kopplas till dig som individ. Några medarbetare kommer att få pappersenkäter och ett förfrankerat och adresserat svarskuvert du själv postar till den externa leverantören.

Kollegor som diskuterar tillsammans Foto: Haninge kommun

Målet med undersökningen är att resultatet ska bidra till att utveckla både arbetsmiljö och verksamhet. Under november presenteras resultatet och då kommer du, dina kollegor och din chef att tillsammans analysera resultatet och jobba med förbättringar i er arbetsmiljö och verksamhet.

Korta fakta om undersökningen

  • Undersökningen besvaras under perioden 23 september – 7 oktober.
  • Enkäten tar 5-10 minuter att genomföra, görs på arbetstid och är obligatorisk att besvara.
  • Enkäten hanteras av en extern leverantör och tillåter inte identifiering av enskilda medarbetare. Bakgrundsvariabler som kön, ålder och anställningsform redovisas endast på förvaltningsnivå.
  • Resultat rörande kränkande särbehandling redovisas på avdelningsnivå, förvaltningsnivå och kommunen som helhet.

Klicka här för att komma till undersökningens startsida.

Vill du veta mer om APU, kika gärna på HINT. Har du frågor om årets medarbetarundersökning kontakta i första hand din chef.

Senast uppdaterad: 23 september 2020