Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Anmälan öppen för Glokala Sveriges webinar

Nu är det dags att anmäla ditt deltagande till Haninge kommuns Glokala Sverige-dag. En utbildning där du som arbetar i Haninge kommun får möjlighet att bekanta dig ytterligare med Agenda 2030 och De globala målen för hållbar utveckling. Utbildningen sker via teams den 30 september mellan kl. 10.00 - 11.30.

Illustration för symbolen Glokala Sverige Foto: Haninge kommun

Anmälan

Skicka anmälan via e-post till Jessica Tanzilli strateg för social hållbarhet: Jessica Tanzilli

Du kommer i god tid få en kallelse i din Outlook med en Teams-länk till webinariet.

Vad är Glokala Sverige

Haninge kommun är sedan januari 2020 med som deltagande kommun i Glokala Sverige. Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojekt som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och finansieras av Sida. För 2020 ingår sammanlagt 130 kommuner och 16 regioner i projektet – totalt 146 deltagare. Genom att följa arbetet med Agenda 2030 i landet och göra kopplingar till det globala arbete som görs världen över ska projektet stimulera och engagera kommunernas arbete med Agenda 2030 som redan har påbörjats på många håll. Haninge kommun liksom många svenska kommuner och regioner driver sedan länge ett arbete för ökad hållbarhet. Agenda 2030 innebär att vi tillsammans med resten av världen har en gemensam riktning för den globala hållbarheten.  Genom Agenda 2030 och Glokala Sverige kan vi påverka lokalt såväl som globalt. Här kan du läsa mer om Glokala Sverige 

Tidigare genomförda hållbarhetsseminarie finns på HAN-KommunGemensam

Sökväg: HAN-KommunGemensam\Agenda 2030\Genomförda hållbarhetsseminarier

Senast uppdaterad: 9 september 2020