Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vi håller i och håller ut

Smittspridningen ökar i Stockholm och nu blir det än viktigare att göra riskbedömningar, att hålla avstånd och följa de rutiner och riktlinjer kring pandemin som arbetats fram för kommunens verksamheter.

Magnus Gyllestad

- Det är viktigt att vi nu använder oss av de rutiner och stöd som tagits fram i ljuset av att vi bedömer att pandemin kommer att pågå under en längre tid, säger Magnus Gyllestad. Det handlar om att ställa om långsiktigt så att vi klarar av vårt samhällsviktiga uppdrag, fortsätter Magnus.

Då kommunen har gjort bedömningen att pandemin kommer att pågå under längre tid så har det tagits fram ett omfattande stöd från HR-avdelningen när det gäller riskbedömningar och handlingsplaner för att få en god arbetsmiljö. Riskbedömningar inkluderar även hur arbetstiden kan anpassas för resor till och från arbetet, för att undvika resor i rusningstid. Det finns också material att använda i lokaler på arbetsplatserna som stödjer och uppmuntrar den enskilde att ta ansvar för att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

- Vi står nu inför utmanande höst, som vi behöver möta och hantera tillsammans för både minska smittspridningen och samtidigt säkra vår service och verksamhet för de som bor och verkar i kommunen. Vi har alla inom vår egen ledningsgrupp, KDLG, och på förvaltningarna nu under en lång tid arbetat med att  förbereda organisationen, säger Magnus Gyllestad.

För kommunen innebär de allmänna råden som Folkhälsomyndigheten aviserade under gårdagen att man inom vissa verksamheter, främst inom Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att få göra olika anpassningar. Det handlar till exempel om planera om evenemang och se över hur de kan begränsa antalet besökare och göra miljöerna säkra.

– Nu gäller det att vi tänker till hur vi kan mötas både fysiskt och digitalt samtidigt som vi tänker på att hålla avstånd, här behöver vi alla hjälpas åt så att våra arbetsplatser möjliggör detta. Att göra övergripande och individuella riskbedömningar kommer att vara en nyckel. Jag vill därför uppmana alla till att lägga stor kraft på detta under den kommande månaden, säger Magnus Gyllestad.

Läs mer om arbetsmiljö vid pandemi här. 

Senast uppdaterad: 1 november 2020