Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kugghjulen i vårt samhällsbyggande snurrar trots coronapandemin

Höstens första förvaltningsinformation bjöd på en uppdatering om coronapandemin och dess effekter på vår verksamhet, nämndsammanträdet den 23 september och aktuella händelser inom förvaltningen. Och en viktig påminnelse om att svara på arbetsplatsundersökningen APU för att fortsätta utveckla vår verksamhet och arbetsmiljön.

Kugghjul och händer Foto: MostPhotos

– Kugghjulen i vårt samhällsbyggande snurrar trots coronapandemin. Vi bygger stad och utvecklar verksamheten samtidigt som vi blickar framåt och funderar på vilka långsiktiga effekter pandemin kan ge längre fram på oss som arbetsgivare och för samhällsplaneringen. Samtidigt som vi fortsätter arbeta med att få ännu bättre flyt i vår samhällsbyggnadsprocess, säger stadsbyggnadschefen Anna W Haapaniemi.

Några av effekterna som pandemin haft är följande:

 • Verksamheterna har inte redovisat större ekonomiska risker per augusti men fördröjningar kan ske i till exempel investeringsprojekt.
 • Efter inkomna önskemål har parkavdelningen ökat renhållning med helgstädning pga av ökad nedskräpning och klotter.
 • Viss minskning av antal inkomna ärenden inom geografisk information och kommunal lantmäterimyndighet märks.

Samtidigt vittnar vår bygglovsavdelning, i likhet med andra bygglovsavdelningar i länet, om en fortsatt positiv trend avseende inkomna ärenden.

Nya medarbetare och praktikanter

En annan positiv trend är att vi har attraherat nya medarbetare och att medarbetare har tagit sig an en ny utmaning inom förvaltningen. Flera avdelningschefer berättar om ett högt söktryck på de tjänster som förvaltningen annonserar ut.

Vi hälsar dessa medarbetare och praktikanter varmt välkomma:

Plan

•       Axel Hermansson – projektanställd till och med februari 2021.

Park

•       Siri von Stedingk – visstidsanställd

•       Johanna Steen – OMA norra området tillbaka från föräldraledighet.

•       Sara Ussing – områdesansvarig för lekplatser

VA

•       Jerry Millgård – rörnät

•       Peter Jorsell – VA-verk

•       Joakim Hoffstedt – VA-verk

GIS

•       Mikael Ulfvik – GIS-utvecklare

•       Denise Wadhed – projektanställd till april.

Bygglov

•       Jonas Berg

•       Elin Kastenholm

•       Kristian Lewis-Jonsson

Påverkan på dricksvattnet

Under hösten har VA-avdelningen hanterat två kvalitetsavvikelser i dricksvattnet i form av koliforma bakterier i Årsta havsbad och Handens närsjukhus. Båda ledde till att avdelningen valde att utfärda kokningsrekommendationer. Genom effektiva åtgärder i ledningsnäten kunde man upphäva kokningsrekommendationen. Mycket pekar på att bakterierna kommer från huvudleverantören av dricksvattnet Stockholm vatten och avfall vilket VA nu har en dialog med SVOA om.

Det ekonomiska läget

På driftsidan är det ackumulerade utfallet för perioden 92 mnkr vilket motsvarar 58,5 procent av årsbudgeten. Under resterande del av året och kommer vi bland annat att försöka utföra så mycket beläggningsunderhåll som det är möjligt. Helårsprognosen för förvaltningen är ett positivt resultat på 4 mnkr jämfört med budget.  

Avseende investeringsbudgeten har vi endast arbetat upp 209,3 mnkr vilket motsvarar 67% procent av budgeten. Flertalet projekt har fått förändrad tidplan och några har fått ökad kostnadsprognos delvis på grund av coronapandemin.

Vad vill du höra mer om?

Är det något du önskar att vi berättar mer om på förvaltningsinformationen? Ta gärna upp det med närmaste chef eller mejla det till sbfkom@haninge.se. 

Stadsbyggnadsnämnden i korthet

 • Detaljplan för 7:1, Fors avloppsreningsverk godkändes och går upp till kommunfullmäktige för antagande:
 • Delårsrapport T2
 • Sex medborgarförslag
 • Ett ärende om byggsanktionsavgift.
 • Två remisser:
  • Avfallstaxa 2021
  • PM Genomförande av MKB-direktivet i plan- och bygglagen.

För mer information se respektive ärende och beslut från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 23 september

 

Senast uppdaterad: 5 oktober 2020