Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tillfälliga stängningar av verksamheter för äldre

Äldrenämndens ordförande fattade under fredagen ett beslut att tillfälligt stänga ett antal verksamheter. Beslutet fattades mot bakgrund av att minska dels minska risken för smittspridning och dels för att kunna bemanna och säkra omsorgen för de mest utsatta grupperna i samhället.

Social- och äldreförvaltningen har situation som ställer krav på ökad beredskap i verksamheterna och det finns en god planering för detta. Vi följer utvecklingen löpande och vidtar de åtgärder som behövs i samarbete med andra aktörer, bland annat sittskydd Stockholm, samverkan Stockholm (SSR) och Regionen. 

Följande verksamheter stängs tillfälligt:

  • Platser för växelvård på vård- och omsorgsboendena Hagagården och Johanneslund stängs tillfälligt från och med 2020-03-30 till och med 2020-05-18.
  • Inga nya växelvårdsplatser tas in från och med 2020-03-25, de som nu inskrivna får vara kvar till planerat utskrivningsdatum.
  • Dagverksamhet för äldre, allmän och demens, stängs tillfälligt från och med 2020-03-30 till och med 2020-05-18. Stängningen föregås av ett intagningsstopp från och med 2020-03-25.
  • Samtliga kommunala träffpunkter för äldre har stängts tillfälligt. Beslutet gäller sedan 16 mars 2020 och till dess att de kan öppna igen utan risk för besökarnas hälsa.

Besöksstopp gäller sedan den 20 mars på samtliga kommunala vård- och omsorgsboenden samt prioriterade LSS-boenden. Beslutet är fattat av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Följ utvecklingen med den senast informationen på sidan Haninge kommuns arbete med coronaviruset

Senast uppdaterad: 23 juli 2020