Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Risk och åtgärder vid möten och sammankomster inom kommunen

Från och med idag, 18 mars ska möten och andra sammankomster, t ex kurser och seminarier som hålls av kommunens anställda först utvärderas innan de genomförs. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och använder deras mall för att bedöma risker och åtgärder vid möten och sammankomster.

Beslutet avser både anställda inom Haninge kommun och de kommunägda bolagen, och gäller från 18 mars till 1 april 2020, men kan komma att förändras eller förlängas dessförinnan.

Den som ska hålla ett möte eller annan sammankomst bör genomföra en utvärdering i förväg för att kunna göra åtgärder som begränsar riskerna. Bedöms riskerna vara alltför stora bör mötet/sammankomsten ställas in, flyttas eller genomföras i en annan form. Digitala mötesplatser via till exempel Teams eller Skype, samt telefonkonferens, bör alltid övervägas som alternativ till fysiska träffar.

Vid möten och sammankomster som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra för samhället kritiska funktioner bör särskild försiktighet iakttas.

Allmänna åtgärder för att minska smittspridning vid möten och sammankomster kan till exempel vara:

  • Gör en bedömning av risker och vidta lämpliga åtgärder
  • Informera deltagarna om att personer med symptom på förkylning eller influensa inte ska komma till mötet. För mer detaljerad information om symptom, se 1177.se
  • Se till att det finns möjlighet till att tvätta händerna
  • Informera om allmänna råd för god hygien 

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett verktyg för att hantera risker och åtgärder i form av ett antal frågor som ska besvaras.

Ladda ner mallen för riskbedömning som Word-fil

Verktyg för riskbedömning av möten (Folkhälsomyndigheten.se)

Instruktioner för god handhygien (1177.se)

Senast uppdaterad: 23 juli 2020