Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Påverkan på kommunens verksamheter

Haninge kommun arbetar med hanteringen av coronaviruset, bland annat med samverkan i regionen, samordnad kommunikation och med bemanningsplanering. Den här veckan går kommunen in i ett nytt läge, i och med att vi ser en påverkan på våra verksamheter.

Foto: Olof Holdar

– Haninge kommun har, som alla andra kommuner i Sverige, en samhällsviktig verksamhet. Som kommun har vi att hantera det uppkomna läget och prioritera rätt saker och säkra en långsiktig uthållighet i verksamheten. Jag är väldigt stolt och glad över alla medarbetare inom kommunen och för de insatser som görs inom våra verksamheter just nu, ingen nämnd och ingen glömd, säger Magnus Gyllestad kommundirektör.

En av de frågor som kommunen arbetar mest med just nu är att säkra bemanningen, särskilt i kommunens mest prioriterade verksamheter. Social- och äldreförvaltningen ska förbereda sig för att kunna bedriva en mer kvalificerad hälso- och sjukvård inom vård och omsorgsboende/SÄBO  och kunder med större omvårdnadsbehov i hemtjänsten för att avlasta  för vårdplatser inom slutenvården, akutsjukvård och geriatrik. Som ett led i arbetet med att ta ansvar för detta har vissa verksamheter stängts ner och förvaltningen planerar också för att vid behov kunna förstärka med personal från andra delar av organisationen.

Kommunen arbetar ständigt med en långsiktig planering utifrån att läget kan förändras snabbt. Nedan följer en sammanställning uppdelat enligt område. För närvarande har följande beslut fattats:

Social- och äldreförvaltningen

Inom social- och äldreförvaltningen behöver vi vara extra försiktiga eftersom flera av målgrupper är riskgrupper för att smittas av Covid 19 och kan bli svårt sjuka.

Följande verksamheter är påverkade just nu:

 • Besöksstopp gäller från 20 mars på samtliga kommunala vård- och omsorgsboenden samt prioriterade LSS-boenden.

 • Samtliga kommunala träffpunkter för äldre har stängts tillfälligt. Beslutet gäller från 16 mars tills att de kan öppnas igen utan risk för besökarnas hälsa.

 • Dagverksamhet för äldre har stängs tillfälligt från 30 mars till och med 18 maj.

 • Växelvård på vård- och omsorgsboendena Hagagården och Johanneslund stängs tillfälligt från och med 30 mars till och med 18 maj. De som är inskrivna får vara kvar till planerat utskrivningsdatum.

 • Mötesplats 25 som är en träffpunkt för vuxna över 18 år med psykisk och social ohälsa är stängt från 23 mars 2020 och beslutet gäller tillsvidare.

Skola och förskola

Även förskolor och skolor påverkas av det rådande läget och behöver nu anpassa sin verksamhet.

Följande verksamheter för barn och unga är påverkade just nu:

 • Från och med onsdagen den 18 mars bedriver Haninge kommuns gymnasieskolor, Fredrika Bremergymnasiet och Riksäpplet, samt vuxenutbildningen, Centrum Vux, distansundervisning.
 • Förskolorna är fortsatt öppna men med sänkt vistelsetid för vissa grupper. Förskolorna har en minskad bemanning vilket tidigare hanterats genom en organisation där resurser samordnas inom förskoleområden. Lösningen har fungerat bra men nu krävs ytterligare åtgärder under våren och sommaren för att medarbetarna ska kunna ge en pedagogisk omsorg av god kvalitet till våra barn, och som håller över tid. Under perioden 6 april - 31 augusti 2020 minskas därför vistelsetiden för barn till föräldralediga och arbetslösa. Timmarna sänks från 30 timmar per vecka till 15 timmar per vecka, i enlighet med skollagen.
 • Grundskolorna och grundsärskolorna håller fortsatt öppet men från och med 14 april övergår skolorna till distansundervisning från klockan 13 varje vardag. Det gäller alla årskurser utom årskurs 9 som fortfarande kommer att ha undervisning i skolan hela dagen. Distansundervisningen kan genomföras på flera sätt, genom fjärrundervisning där läraren undervisar sina elever i realtid eller genom att eleverna genomför uppgifter digitalt eller genom "analoga" arbetsuppgifter som eleven tar hem.
 • Fritidsverksamheten öppnar klockan 13 varje vardag. Den är öppen för redan inskrivna elever. De elever som inte är inskrivna på fritidshem och som har behov av omsorg fram till skoldagens ordinarie sluttid erbjuds omsorg på fritids. Den öppna fritidsverksamheten som vänder sig till eleverna i åk 4 - 6 öppnar även den klockan 13:00. 
 • Modersmålsundervisningen i grundskola, grundsärskola och gymnasium övergår till distansundervisning från och med 14 april. Den 1 april till och med den 3 april bedrivs ingen ordinarie verksamhet, då lärarna genomför förberedelser.

Kultur- och fritid

 • Från 18 mars till och med 30 april ställs alla kultur- och fritidsarrangemang i Haninge kommun in. Beslutet gäller alla arrangemang i kulturhuset i Handen, Jordbro kultur- och föreningshus och samtliga bibliotek, där kommunen antingen är huvudarrangör eller delarrangör. Dessa verksamheter håller dock öppet som vanligt.
 • Fritidsgårdarna, Torvalla och andra idrottsplatser i Haninge bedriver verksamhet som vanligt förutom eventuella särskilda arrangemang. Kultur- och fritidsförvaltningen har i dagsläget inte behövt stänga verksamheter med anledning av förbudet mot sammankomster på mer än 50 personer, men anpassar verksamheterna för att minska smittspridningen, t ex genom att anpassa öppettider så att föreningsliv och allmänhet inte besöker simhallen samtidigt och genom att uppmana våra besökare att hålla avstånd.

Läs mer om Haninge kommuns arbete med coronaviruset

Senast uppdaterad: 23 juli 2020