Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nya beslut med anledning av coronaviruset

Händelseutvecklingen går fort när det gäller hanteringen av coronaviruset. Det märker vi inte minst inom utbildningsförvaltningen. Sedan en tid förbereder vi oss intensivt inför olika scenarier, och en rad beslut har fattats de senaste dagarna som berör vår verksamhet. Som utbildningsdirektör vill jag passa på att sammanfatta vad som är på gång men också tacka för de fina insatser som görs.

Distansundervisning på gymnasiet och Centrum Vux

Under onsdagen infördes fjärr- och distansundervisning i gymnasiet och på Centrum Vux, och därmed följer utbildningsförvaltningen Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Genom beslutet bidrar vi till att minska smittspridningen samtidigt som vi arbetar för att våra elever ska få den undervisning de behöver och har rätt till.

Distansundervisning är ett scenario som förvaltningen har förberett en tid och jag känner mig trygg med vår förmåga att genomföra detta på bästa sätt.

Om beslutet om distansundervisning i gymnasiet och på Centrum Vux

Snart möjligt för regeringen att kunna stänga skolor

Riksdagen ska också inom kort klubba en lag som gör det möjligt för regeringen att stänga förskolor och skolor och samtidigt säkerställa att vårdnadshavare med samhällsviktiga uppdrag kan få barnomsorg. Om det kan bli en nationell stängning av skolor eller endast lokala stängningar vet vi inte i dagsläget.

Förvaltningen följer händelseutvecklingen samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och av regeringen fattade beslut.

Vi arbetar intensivt för att säkerställa distansundervisning för eleverna och den barnomsorg som kan komma att behövas så att sjuksköterskor och andra samhällskritiska yrkesgrupper kan gå till jobbet.

Samarbete för att trygga bemanningen

Hela organisationen ställs hela tiden inför nya utmaningar som vi tillsammans behöver möta. Och det är just ”tillsammans” som är nyckelordet här.

Förskolan och skolan har ett viktigt samhällsuppdrag, och det är bara genom att samverka och samarbeta inom organisationen men också med andra förvaltningar och aktörer som vi kan klara utmaningarna. Andra förmågor som kommer väl till pass i denna stund är att kunna tänka nytt och vara snabbrörliga.

Och det är just dessa förmågor vi visar prov på nu. Grundskolorna och förskolorna arbetar i geografiska kluster  för att kunna samordna resurser och därmed trygga undervisningen och barnomsorgen vid exempelvis personalbrist eller en eventuell stängning.

De erbjuds också extra stöd av Centrum för lärande och hälsa, CLH. Kultur- och fritidsförvaltningen är dessutom redo att bistå utbildningsförvaltningen med personalresurser vid behov.

Som förvaltning behöver vi även vara beredda på att dela med oss. Kommundirektörens ledningsgrupp har tillsatt en funktionsgrupp för att kunna planera bemanningen av kritiska verksamheter genom att fördela resurser över förvaltningsgränserna. Det handlar om att ge och ta helt enkelt.

Om beslutet om funktionsgruppen för bemanningsplanering (chefsnyhet)

Riskbedömning inför möten

Från och med den 18 mars ska möten och andra sammankomster, till exempel kurser och seminarier som hålls av kommunens anställda, först utvärderas innan de genomförs. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en mall för ändamålet.

Om beslutet om riskbedömning inför möten (chefsnyhet)

I Folkhälsomyndighetens senaste råd till förskolor och skolor finns rekommendationer som gäller sociala sammankomster:

Information till skola och förskola om Covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

Distansarbete under vissa förutsättningar

Som arbetsgivare kan vi också bidra till att minska smittspridningen genom distansarbete. Kommundirektörens ledningsgrupp har fattat beslut om att det ska vara möjligt att jobba hemma under vissa förutsättningar. Beslut tas av närmaste chef.

Om beslutet om distansarbete

Kolla HINT löpande

Jag vill återigen uppmana er till att regelbundet gå in på HINT för att läsa det senaste om vad som gäller för oss i kommunen.

Hänvisa också vårdnadshavare till vår sida med information om förskola och skola på haninge.se som uppdateras löpande.

Information om förskola och skola

Till sist

Jag vet att många av er möter oroliga vårdnadshavare och elever. Som utbildningsdirektör får jag hela tiden återkoppling på att ni gör ett bra jobb för att möta denna oro genom ett professionellt bemötande som inger lugn och skapar trygghet. Ja, ni gör ett fantastiskt jobb trots utmaningarna. Ett stort tack till er!

 

Henrik Lindh
Utbildningsdirektör

 

Senast uppdaterad: 23 juli 2020