Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Minska smittspridningen genom att arbeta hemifrån

Som ett led i att minska och fördröja smittspridningen så att inte en så stor del av Storstockholms befolkning blir sjuka samtidigt har flera myndigheter gett en tydlig uppmaning till arbetsgivare att möjliggöra arbete hemifrån. Alla sammanhang där människor träffas ökar risken för smittspridning och att friska människor blir sjuka. Om flera medarbetare kan arbeta hemifrån så minskar det risken för smitta både bland de som måste befinna sig på arbetsplatsen och de som kan arbeta från hemmet.

Foto: Mostphotos

Haninge kommun vill ta ett stort samhällsansvar och bidra till att minska smittspridningen. Samtidigt är en stor del av kommunens verksamheter av samhällskritisk karaktär och behöver fortsätta bedrivas för kommunens medborgare. Utöver samhällsviktig verksamhet behöver även mycket annan verksamhet inom kommunen upprätthållas, t ex arbete som handlar om att hantera personalförsörjningen i verksamheten samt kunna göra omprioriteringar i densamma när läget så kräver.

Beslutets innehåll

Kommundirektören har fattat beslut om att förvaltningschef har möjlighet att besluta om att medarbetare som har arbetsuppgifter som kan utföras utanför arbetsplatsen får arbeta hemifrån under perioden 18 mars 2020 och som längst till den 1 maj 2020.

Förvaltningschef, VD för kommunalt ägda bolag och avdelningschefer KSF kan delegera uppgiften vidare i sin tur.

Beslutet innebär också att närmaste chef avgör vilket arbete som får utföras hemifrån och planering av arbete sker i dialog mellan medarbetare och närmaste chef. 

Beslutet ska dokumenteras skriftligen.

Ett beslut om att arbeta hemifrån enligt ovan är inte att likställa med att avtal har tecknats med arbetstagare om distansarbete i hemmet.

Att arbeta hemifrån

Som stöd för att planera vilka arbetsuppgifter som kan utföras hemifrån så tänk igenom följande:

  • Har medarbetaren arbetsuppgifter som är lämpliga att utföra hemifrån? Tänk på att vi är en offentlig förvaltning som hanterar allmänna handlingar. Alla arbetsuppgifter är inte lämpliga att arbeta med hemma.
  • Har medarbetaren tillgång till de tekniska hjälpmedel som behövs för att kunna arbeta hemifrån?
  • Behöver arbetsuppgifter fördelas om på arbetsplatsen för att möjliggöra att vissa medarbetare växelvis kan arbeta hemifrån?
  • Hur många och vilka medarbetare behöver finnas på plats fysiskt på arbetsplatsen för att:
    - Ge stöd till kollegor ifrån egen samt andra enheter
    - Vara tillgänglig för medborgare, leverantörer mm

Planering av arbete hemifrån sker i dialog mellan chef och medarbetare men det är chefen som avgör vilket arbete som kan utföras hemifrån. Då behoven kan förändras snabbt behöver chef och medarbetare ha täta avstämningar vid arbete hemifrån. En bedömning av vilket arbete som kan utföras hemifrån kan alltid bli föremål för omprövning.

Som kommun har vi en samhällsviktig verksamhet och vår roll är att arbeta för att invånarna i Haninge kommun får vardagen att fungera. Bedömningen är att om fler medarbetare kan arbeta hemifrån så minskar det risken för smittspridning, säger Gunilla Ejefors Lublin, HR-direktör.

Kontakt HR chefsstöd

hr@haninge.se

Måndag–torsdag
8.30–16.30
Fredag
8.30–15.00


Telefon
08-606 50 50

Telefontid
Måndag, onsdag–torsdag 
8.30–16.00 (lunchstängt 11.30–13.00)
Tisdag och fredag 
8.30–12.00

Senast uppdaterad: 23 juli 2020