Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Så här gör du för att arbeta på distans

Om flera medarbetare kan arbeta hemifrån så minskar det risken för smitta både bland de som måste befinna sig på arbetsplatsen och de som kan arbeta från hemmet. Här hittar du information om hur du gör för att arbeta på distans.

Foto: Mostphotos

Förbered dig redan på jobbet

Tänk på att du behöver du göra ett antal åtgärder på dina arbetsplats innan du kan börja arbeta hemifrån.  Se sidan Så här gör du för att jobba på distans.

Som ett led i att minska och fördröja smittspridningen så att inte en så stor del av Storstockholms befolkning blir sjuka samtidigt har flera myndigheter gett en tydlig uppmaning till arbetsgivare att möjliggöra arbete hemifrån. Alla sammanhang där människor träffas ökar risken för smittspridning och att friska människor blir sjuka. 

- Som kommun har vi en samhällsviktig verksamhet och vår roll är att arbeta för att invånarna i Haninge kommun får vardagen att fungera. Bedömningen är att om fler medarbetare kan arbeta hemifrån så minskar det risken för smittspridning, säger Gunilla Ejefors Lublin, HR-direktör.

Kommundirektören har fattat beslut om formerna för att arbeta hemifrån. Beslutet gäller från 18 mars och som längst till och med 1 april 2020.

För att kunna arbeta hemma måste också nödvändiga tekniska hjälpmedel finnas på plats, som till exmpel -  kunna nå nätverk och olika it-system samt att ha möjlighet till möten med kolleger över telefon eller dator.

- Planeringen av arbete hemifrån kan ske i dialog mellan chef och medarbetare, men jag vill betona att det är chefen som har rätt att bestämma vilket arbete som kan utföras hemifrån, säger Gunilla Ejefors-Lublin.

Beslut om hemarbete ska dokumenteras skriftligen.

 

Behöver du hjälp?

SERVICEDESK
08-606 78 00
servicedesk@haninge.se

Telefontider: Vardagar 07.00–17.00
Besökstider: 
För närvarande inga personliga besök

Registrera ditt ärende eller följ upp dina pågående ärenden i Servicedeskportalen

Senast uppdaterad: 23 juli 2020