Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Svenska marinen övar 11-21 maj

Marinen genomför övningen SWENEX 20. En nationell övning med cirka 2 000 deltagare från marinens samtliga förband som pågår i bland annat i Stockholms skärgård.

Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

Övningen är nationell och pågår i olika områden

Övningen berör främst områden kring Göteborg och södra Bohuslän, Hanöbukten, södra Östersjön och Stockholms skärgård ner till Bråviken. Omkring 15 större fartyg, ett 80-tal mindre båtar, tung och lätt helikopter samt flyg ingår i övningen. Syftet är främst att öva den marintaktiska ledningen bland annat genom sjöfartskydds- och kustförsvarsoperationer. Eventuella internationella inslag kommer att ske i mycket begränsad omfattning.

Båtägare i Stockholms skärgård

Under övningen kommer örlogsfartyg och mindre båtar att röra sig kustnära och inomskärs. Det kan orsaka större svall än normalt i övningsområdena. Båtägare uppmanas att förtöja och ankra fritidsbåtar ordentligt.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida:

Övning Swenex 20

Råd till båtfolk och skärgårdsboende

Senast uppdaterad: 23 juli 2020