Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nu införs tjänst för säkra digitala videomöten

Coronapandemin har gett rejäl fart till att mötas digitalt. Under juni 2020 införs ett nytt verktyg för att möjliggöra säkra digitala möten, något som varit efterfrågat från förvaltningarna sedan länge. Det innebär att erbjuda ett digitalt rum där känsliga uppgifter kan hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Det är oerhört viktigt både för medborgare men också för oss som arbetar i kommunen.

Kryptering och identifiering ger säkra digitala möten

Ett säkert digitalt videomöte innebär att det är möjligt att träffas och prata om känsliga ärenden. Mötet sker i ett digitalt rum där hela videomötet krypteras löpande. Krypteringen gör så att ingen utomstående kan ta del av det som sägs.

De som deltar vid ett sådant möte behöver identifiera sig med BankID när de loggar in till mötet. Det innebär en trygghet för alla som närvarar att det verkligen är rätt person som de får träffa. Det är också viktigt att välja en skyddad plats för mötet där ingen ser din skärm eller hör vad som sägs. Oavsett vilken känslig information som mötet kommer att handla om så kan deltagarna känna sig trygga med den nya tjänsten för säkra videomöten (Inera) som erbjuds.

Det är viktigt för den som använder denna form av tjänst att platsen de väljer att ha mötet på också är skyddat. Vi behöver alla öka vår kompetens inom informationssäkerhet. Tänk på att placera datorn så att ingen ser din skärm och att befinna dig på en plats där ingen hör vad som sägs så att videmötets säkerhet och trygghet inte röjs.

Andra lösningar uppfyller inte GDPR

Det är viktigt att skilja på säkra digitala möten och övriga mötesverktyg som Teams eller Skype. Alla är bra att mötas och arbeta i så länge du hanterar offentlig information.

Hanterar du däremot känslig information, sekretessbelagd information eller skyddsvärd information, se då till att använda vårt nya system för säkra digitala videomöten. Det nya systemet har säkra digitala forum och uppfyller det som GDPR-lagen kräver.

Säkra digitala videomöten i kommunen

Det finns många olika användningsområden för dessa möten i kommunen. Här kommer till exempel samordnad vårdplanering att kunna utföras. Tjänsten gör det möjligt att erbjuda möten för våra medborgare såsom tid med kurator, stöd i skuld och budget rådgivning eller vid möten där tolk behövs.

– Genom de digitala mötena kommer vi att kunna ge ännu bättre service till våra medborgare. I dessa tider när vi inte kan träffa våra brukare som vanligt kan vi i stället erbjuda möten med hjälp av digitala tjänster. Vi behöver hela tiden hitta innovativa och tidsenliga verktyg som underlättar för oss och våra medborgare. Dessutom möjliggör detta att vi kan föra en dialog på ett säkert sätt när vi genomför vårdplanering digitalt mellan olika parter, det är ett enormt lyft som gör att vi kan effektivisera vårt arbete och dessutom spara in både tid och miljö genom att undvika resor till varandra, säger Linda Romlin IT-strateg på social- och äldreförvaltningen.

– Med anledning av coronapandemin uppstod ett utökat behov hos enheten för skuld och budgetrådgivning. Enheten har under en längre tid haft ett behov av att kunna genomföra ett säkert digitalt möte mellan handläggare och klient. Vid vissa möten behövs även tolk. Att nu kunna erbjuda säkra digitala videmöten utan krav på fysisk närvaro är efterlängtat. Genom denna tjänst så kan vi i Haninge vara säkra på att vi pratar med rätt person, vilket vi inte har stöd för när vi för samtal över telefon. Våra handläggare har ofta haft svårt att hitta fysiskt lediga rum. I framtiden antas behov av nya fysiska rum inte behövas i samma utsträckning då de säkra digitala videomötena kommer att vara ett bra komplement. Det kommer dock ställas krav på att flera inloggningsmetoder införskaffas och utvecklas, vilket leverantören har i sin utvecklingsplan, säger Anette Eriksson IT-strateg på kommunstyrelseförvaltningen.

– Att vi kan fortsätta arbetet i vårt elevhälsoteam i säkra digitala möten känns jättebra. Det är av stor vikt att arbetet med och för våra elevers bästa inte avstannar på grund av corona. Vi behöver fortsätta att tillåtas göra vårt bästa och slå våra kloka huvuden ihop även om teamet inte kan ses fysiskt. Vi ska kunna mötas i olika former för alla individers bästa. Det tror jag kommer innebära ett enormt lyft för våra barn och unga i Haninge, säger Christina Jonsson IT-strateg på utbildningsförvaltningen.

Samverkansforumet Strategisk IT-ledningsgrupp fick i uppdrag att hitta nya digitala innovationer i samband med coronapandemins framfart. Alla IT-strateger har arbetat tillsammans för att snabbt säkra möjligheten till säkra digitala möten för medborgarna i kommunen, eftersom man identifierade att ett sådant system saknades och efterfrågan i kommunen var hög.

– I nuläget behöver vi säkerställa att kommunens verksamhet kan fungera under en pågående pandemi. Men på sikt kommer digitala tjänster som denna bli allt vanligare alternativ. Framöver behöver vi snabbt kunna hitta samarbeten och ta fram nya innovativa lösningar, säger Ann-Sofie Källman, enhetschef på avdelningen för omvärld och utveckling.

Kom igång med säkra digitala videomöten

 

Senast uppdaterad: 23 juli 2020