Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Positiv utveckling i stadsbyggnadsprojekten

Juni månad blir en riktigt positiv månad ur ett stadsutvecklingsperspektiv. Detaljplanen för Jordbro centrum etapp ett och detaljplanen för Tungelsta södra antogs den 8 juni av kommunfullmäktige. Samma dag inledde stadsbyggnadsförvaltningen samrådet för utvecklingen av Västerhaninge centrum.

Illustrationer över detailjplaneprojekt Jordbro etapp 1, Tungelsta södra och Västerhaninge centrum Illustrationer över detailjplaneprojekt Jordbro etapp 1, Tungelsta södra och Västerhaninge centrum Foto: Illustrationer från detaljplaner

Haninge kommun har passerat 92 000 invånare och har ambitionen att fortsätta bygga attraktiva och hållbara bostäder i hög takt. Fram till 2022 är målet satt till 750 bostäder per år.

– Vi har en bra framdrift i våra projekt vilket är en förutsättning för att Haninge ska fortsätta växa som planerat. Men att möjliggöra att fler kan flytta in i vår kommun är också viktigt för vår kommuns långsiktiga positiva utveckling. Vi har ett gott samarbete med våra partners i de detaljplaner som nu har gått upp för antagande, något vi värnar om eftersom det är en förutsättning för att lyckas med projekten. Ett gott samarbete bidrar också till att vi blir fortsatt attraktiva som kommun att investera i, säger stadsbyggnadschefen Anna W Haapaniemi.

Detaljplanerna för Jordbro och Tungelsta vinner laga kraft om tre veckor om de inte har överklagats innan dess.

Vad innebär detaljplanen för Jordbro centrum, etapp 1?

2018 blev Haninge bostäders 229 nya lägenheter på Moränvägen klara. Nu tar Haninge kommun nästa steg i utvecklingen av området. Detaljplaneförslaget innebär att området där nuvarande kultur- och föreningshus ligger bebyggs med två bostadskvarter i tre till sex våningar. Bostäderna planeras få stadsmässiga kvalitéer såsom entréer mot gata och förhöjda bottenvåningar med lokaler för att öka tryggheten. Sammantaget byggs omkring 370 bostäder i denna etapp. Tillsammans med det ökade antalet bostäder i området planeras en naturnära F-9-skola och större förskola vid Hurtigs park.

Preliminär byggstart är planerad under andra kvartalet 2021. För att möjliggöra byggnationen har flera verksamheter i befintligt kultur- och föreningshus flyttat till andra lokaler. De första invändiga rivningarna påbörjas i de mindre sidobyggnaderna under hösten. När de sista verksamheterna har flyttat ut vid slutet av året påbörjas rivningen av huvudbyggnaden.

– Det är glädjande att vi även under tiden ”mellan två hus” kan husera i lokaler i anslutning till centrum så att unga som gamla, även fortsättningsvis kan besöka våra verksamheter där vi tillsammans med andra aktörer ska göra vårt bästa för att berika livet på olika vis för Jordbroborna, säger Maria Lindeberg, förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen.

Läs mer om detaljplanen för Jordbro etapp 1

Och vad innebär detaljplanen för Tungelsta?

Den nya detaljplanen möjliggör att södra Tungelsta kan växa med drygt 450 bostäder. Dessutom kan en idrottshall och småskalig centrumverksamhet tillkomma. Den nya bebyggelsen kommer att präglas av en trädgårdsstads- och småstadskaraktär. De planerade bostäderna kommer att uppföras är i varierande skala i området direkt söder om spårområdet i centrala Tungelsta. Förslaget möjliggör också för förskola, park och parkering i området.

Läs mer om detailjplanen för Tungelsta södra

Vad händer i Västerhaninge?

Där är detaljplaneförslaget inne i den första fasen i planprocessen, det så kallade samrådet. Förslaget innebär att Västerhaninge centrum som med sitt kollektivtrafiknära läge kan utvecklas med drygt 1 000 bostäder och får fler lokaler för kommersiell och kommunal service. Planförslaget möjliggör också en friliggande simhall, cykelparkeringar, infarts- och besöksparkering samt en satsning på torg- och parkytor. Samrådet pågår den 8 juni – 20 juli.

Läs mer om detaljplaneförslaget för Västerhaninge centrum

Relaterade handlingar i kommunfullmäktige

Läs handlingarna från kommunfullmäktige den 8 juni

Det justerade protokollet planeras att anslås på kommunens officiella anslagstavla den 18 juni. 

Senast uppdaterad: 23 juli 2020