Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Företagslättnader stärker näringslivet

Haninge kommun har i grunden livskraftiga företag men vi befinner oss nu i ett osäkert läge på grund av smittspridningen. Nu har kommunstyrelsen i Haninge fattat ett omfattande beslut om företagslättnader i syfte att stärka det lokala näringslivet. Det handlar om att på olika sätt förenkla för företagen där det är möjligt.

- Vi har fattat beslut om att ge alla anställda i kommunen ett presentkort på 500 kr som de handla för hos våra lokala företag i kommunen. Det är ett sätt för oss att uppmärksamma det fantastiska arbete som gjorts av våra kommunanställda samtidigt som vi hjälper till och stöttar vårt lokala näringsliv, säger Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge. 

Petri Salonen, gruppledare för Centerpartiet och kommunalråd med ansvar för skärgårdsfrågor är också positiv till satsningen.

- För att stötta vår besöksnäring kommer kommunen genomföra en informationskampanj #hemesterihaninge, som informerar om alla olika resmål som finns i skärgården. Vi har också fattat beslut om ett hyresstöd till utsatta branscher. Det innebär att de företag som hyr sina lokaler av kommunen och som tillhör en särskilt utsatt bransch kan få en reducerad hyra under en tidsbegränsad period. 
 
Även föreningslivet har under pandemin ställts inför en rad omställningar. För många föreningar har pandemin inneburit en hel del utmaningar, vilket beslutet också tar höjd för. 
 
I beslutet ingår även att vi stöttar föreningarna i kommunen, detta genom att föreningsstödet i dess olika former för 2020 att betalas ut som vanligt – trots att många inte har möjlighet bedriva någon verksamhet – utan några krav på återbetalning. Utöver det skjuter vi till ytterligare två miljoner kronor till föreningsstödet för det här året, meddelar Tobias Hammarberg, gruppledare för Liberalerna. 
 
Många av våra pensionärsföreningar är särskilt drabbade av det rådande läget – kanske främst dem som arbetar inom det sociala området. Lokaler står tomma och kostar pengar samtidigt som arrangemang bokats av. Därför är det prioriterat för oss att de här föreningar också får ta del av föreningsstödet för att ge dem förutsättningar för att fortsätta bedriva sin viktiga verksamhet, säger Martin Strömvall (KD), en av de står bakom beslutet.  
 
Fakta kring näringslivsfrämjande åtgärder: 

För att mildra konsekvenserna av coronaviruset och underlätta för våra företag att hantera situationen har följande näringsfrämjande åtgärder vidtagits eller beslutats om att genomföras: 

 • Lättnader för uteserveringar. På kommunfullmäktige den 14 april fattades beslutet om att införa nolltaxa för uteserveringar. Trots att ingen taxa tas ut skall ansökan om markupplåtelse göras enligt tidigare beslut via polismyndigheten.  
 • Fokus på lotsverksamheten; Utökat rådgivningsstöd till småföretagare i kommun.
 • Kommunen ålägger sin verksamhet att i möjligaste mån använda lokala företag/anläggningar vid bokning av konferenser, möten och aktiviteter. 
 • Kommunens riktlinjer möjliggör att restaurangerna kan öppna sina uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan). 
 • Kommunen hanterar omgående yttranden till Polisen gällande ansökningar från restauranger om uteserveringar och butiker som vill flytta ut en del av sin verksamhet på gatan. 
 • Kommunen upprättar en hemsida för att säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen. 
 • Kontinuerlig information till det lokala näringslivet gällande statliga stöd och insatser. 
 • Kommunen ser över om kommunen kan tidigarelägga planerade kommunala investerings- eller renoveringsprojekt. 
 • Uppskjuten planerad tillsyn för dem som önskar från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOFH). 
 • En månads uppskov på fakturerade avgifter kan ges om företaget kontaktar SMOFH 
 • Kommunstyrelsen tar initiativet till att skicka ett värdebevis till kommunens anställda i syfte att stimulera det lokala näringslivet 

Mer om värdebeviset

Senast uppdaterad: 23 juli 2020