Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Öppna geodata i en helt digital process

Haninge kommun är en av de första kommunerna i landet som har öppna geodata i en helt obruten digital process. Jessica Moverare, enhetschef på geodataenheten ger oss en introduktion i ämnet. Hon berättar vad öppna geodata är och beskriver också nyttan med dessa. Och vad betyder det egentligen att vi är en av de första kommunerna som har öppna geodata i en helt digital process?

Jessica, vad är geodata och vad är det som gör den intressant och användbar?

– Geodata står för geografiska data och är ett samlingsbegrepp för all data som är knuten till ett visst geografiskt läge. Det kan vara kartdata, information om byggnader, vägar, sjöar eller punkter som till exempel laddstolpar för elbilar. Geodata kan innefatta både det geografiska läget samt information om själva företeelsen, som exempelvis vilken hastighetsbegränsning det är på en viss vägsträcka, eller vilken grundläggning en viss byggnad har.

– Det som gör geodata så användbart är att den täcker in en stor del av den information som finns i samhället. Geodata används för planering, uppföljning och visualisering av aktörer inom i stort sett alla branscher. Även privatpersoner använder geodata när man till exempel planerar sin färdväg eller kikar efter hus till salu inom ett visst geografiskt område. Geodata fungerar som bäst när den är strukturerad så att det går att koppla olika typer av data med varandra, som till exempel när du planerar om din färdväg och samtidigt får information om kötider på olika de vägsträckorna du väljer emellan.

Vad är då nyttan med öppna geodata?

– I en kommun så möjliggör öppna geodata att information blir lättare att hitta, man minskar dataleveranser gentemot aktörer och konsulter samtidigt som det ökar transparens och insyn till kommunens verksamheter. I längden innebär detta även att behovet av att ha enskild kontakt med kommunen minskar. Man hittar lätt det man behöver på ett snabbt sätt.

– Att geodata är öppna och kan användas fritt av olika aktörer i samhället medför många möjligheter, men även utmaningar. En sådan är att man behöver säkra processer och rutiner för uppdateringar och för att kontinuerligt upprätthålla en god datakvalitet.

Kan du ange något exempel där vi använder öppna geodata i kommunen?

– Utegymmen är ett tydligt exempel där vi just nu arbetar med att publicera information på vår plattform om alla våra utegym i Haninge. Detta för att andra aktörer ska kunna använda och publicera informationen på sina kartor och till exempel kunna skapa appar som visar ut alla utegym i Stockholm.

Vad betyder det att Haninge är en av de första kommunerna med öppna geodata i en helt obruten digital process?

– Olika typer av geodata tillgängliggörs för aktörer på olika sätt, antingen som avgiftsbelagd data som kräver avtal och licenser, eller i form av öppna geodata som är gratis att använda. Med öppna geodata skapas större möjligheter för andra aktörer att använda data för att till exempel bygga nya applikationer som kan kopplas mot annan data för att skapa stor samhällsnytta. Flera kommuner publicerar redan öppna geodata, så detta är i sig inget nytt. Men det som skiljer oss i Haninge från andra kommuner är att vi inom kort kommer att komplettera processen med digitala informationsägaravtal. Avtalen ger ansvar till enheter eller avdelningar i kommunen att se till att olika informationsmängder stämmer och är aktuella. Detta innebär att vi kommer ha en helt digital process för hanteringen av öppna geodata – det vill säga från avtal till publicering. Detta underlättar för oss när det kommer till vårt arbetssätt som blir väldigt mycket smidigare.

– Såvitt vi känner till så har ingen annan kommun ännu en helt digital process för detta. Däremot har vi märkt ett ökat intresse från andra kommuner kring vårt arbetssätt. Till exempel så har Nacka kommun varit på besök hos oss och tagit del av vårt arbete. Det är kul att känna att vi ligger lite i framkant med detta!

Frågor om öppna geodata

Jessica Moverare
Enhetschef geodataenheten

jessica.moverare@haninge.se

Publicerade öppna geodata

Den första tjänsten som finns som nedladdningstjänst/visningstjänst är stompunkter. Nästa datamängd som kommer publiceras är parkeringszoner.

Till publicerade öppna geodata  

Extern webbkarta

Senast uppdaterad: 20 augusti 2020