Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Grund- och förskolenämnden 12 december

På det senaste mötet med grund- och förskolenämnden fick nämnden information om skolsituationen i Vega. Nämnden fattade beslut om bland annat nya upptagningsområden för läsåret 2020/2021 och att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en ny avgift.

På sammanträdet godkände nämnden rapporten Förslag och genomförande av läsfrämjande insatser. Grund- och förskolenämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att föreslå och genomföra läsfrämjande insatser i samverkan med Haninges bibliotek för att öka läsförståelsen hos barn och elever i för- och grundskolan.

Nämnden svarade på remiss om förslag till program för Haninge kommuns ANDTS-arbete, namngivning av skolor i Västerhaninge och av skola inom Vega detaljplan 2.

Läs protokollet i sin helhet här

Senast uppdaterad: 23 juli 2020