Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Möjlighet till hemarbete förlängs

Sedan i mars har de medarbetare i kommunen som kunnat utföra sina arbetsuppgifter hemifrån getts möjlighet till det. Det är ett led i att minska risken för smittspridning både för de som måste befinna sig på arbetsplatsen och de som kan arbeta hemifrån. Detta beslut förlängs nu till 31 oktober.

Foto: Mostphotos

- Planeringen av arbete hemifrån ska, precis som tidigare, ske i dialog mellan chef och medarbetare och det är chefen som har rätt att bestämma vilket arbete som kan utföras hemifrån, säger Gunilla Ejefors-Lublin, HR-direktör.

Erfarenheterna från våren visar att omställningen till hemarbete har fungerat väl och nya arbetsmetoder med digitala verktyg har införts i hög takt. Det snabba tekniksprånget har många fördelar. Men erfarenheterna visar också att det finns en risk att tappa värdefulla sammanhang i arbetet och kontakter med kollegor. Att arbeta hemifrån kan även påverka rutinerna i vardagen.

– Jag tror att många kloka idéer kläcks till exempel på fikarasterna och det kan vara svårt att ersätta digitalt. För att undvika isolering och dess konsekvenser tror jag det är värdefullt att vara på arbetsplatsen när det är lämpligt. Arbetsgivaren har ett ansvar för att arbetsmiljön fungerar både fysiskt och psykosocialt oavsett var arbetet utförs, säger Gunilla Ejefors-Lublin.

De flesta medarbetarna i Haninge kommun behöver vara på sina arbetsplatser, då det gäller de som arbetar med äldre, barn- och unga eller utför andra arbetsuppgifter som kräver att man är på plats. Alla de uppdrag som är en del av kommunens samhällsviktiga funktioner.

För att minska risken för smittspridning är det också viktigt att tänka på hur arbetsmiljön på arbetsplatsen ser ut, så att vi tillsammans kan hjälpas åt att hålla i och hålla ut samt att hålla avstånd och tvätta händerna.

Under hösten kommer arbetsgivaren att fortsätta att se hur kommunen på ett bra sätt kan kombinera sitt arbetsmiljöansvar kopplat till Folkhälsomyndighetens och regionens rekommendationer om att arbeta hemifrån samt att avstå från onödiga resor i kollektivtrafiken.

– Vi ser nu ett stabilare läge som gör att vi kan fortsätta att planera för hur vi vill utforma vår arbetsmiljö och våra arbetssätt framåt. I kommundirektörens ledningsgrupp har vi tillsammans sett att vi behöver forma tydliga strukturer och rutiner. Vi tar med oss alla de erfarenheter vi fått under våren, till exempel nya digitala arbetssätt, in i det arbetet, säger Gunilla Ejefors-Lublin.

Beslut om förlängning av möjlighet till arbete hemifrån

Senast uppdaterad: 27 augusti 2020