Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Om införandet av grundskolornas distansundervisning

Eftersom vi nu har tagit en ny inriktning inom grundskolan vill jag förtydliga vad detta innebär och varför vi gör det.

Foto: Olof Holdar. På bilden: Henrik Lindh, utbildningsdirektör.

Vi som jobbar i skolans värld har en samhällsviktig uppgift. Det finns många frågor kring corona just nu, och jag har en stor förståelse för att den här situationen kan skapa oro och vi tar den på stort allvar. Det känns så bra att jag vet vilket fantastiskt jobb ni alla gör varje dag. Vi har en gemensam inställning som handlar om att vi ska lösa den här situationen så bra vi bara kan. 

I Haninge kommun har vi nu påverkan på våra verksamheter. Grundskolan har en lägre bemanning än vanligt. För att skapa bättre förutsättningar i en situation som kan pågå under en längre tid vill vi med distansundervisning bland annat skapa utrymme för dig att planera och att ha tid för förarbete och efterarbete i samband med lektioner. 

Distansundervisningen gäller från klockan 13 varje vardag. Den innefattar alla årskurser utom årskurs 9 som fortfarande kommer att ha undervisning i skolan hela dagen.

Vi börjar med distansundervisningen från och med den 14 april. Varje skola har nu i uppgift att fortsätta förberedelserna och ge närmare information om hur undervisningen kommer ske till vårdnadshavare och elever. 

Det är viktigt att nu agera som en enad organisation. Våra beslut på utbildningsförvaltningen måste följa den inriktning som kommunen och regionen i stort har stakat ut. Att agera samstämmigt och enhetligt skapar tillit och trygghet. Självklart följer vi också ansvariga myndigheters rekommendationer. 

Jag vill tacka dig för ditt jobb som varje dag gör stor skillnad! 
Henrik Lindh, utbildningsdirektör 

På skolornas sida ”Frågor och svar” finns mer information om vad distansundervisning innebär

Grundskolan följer nationella rekommendationer

Grundskolan följer nationella rekommendationer. Beslutet kan vid behov komma att ändras dessförinnan och det kan också komma att förlängas.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020