Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Grundskolan säkrar upp långsiktig kvalitet genom att införa distansundervisning

Från och med tisdagen den 14 april inför Haninge kommun distansundervisning i samtliga kommunala grundskolor.

Foto: Mostphotos

Detta innebär att distansundervisning införs från klockan 13 varje vardag och gäller alla årskurser utom årskurs 9 som fortfarande kommer att ha undervisning i skolan hela dagen.

- Vi är måna om att skapa bättre förutsättningar för vår personal i en situation som kan hålla i sig länge. Vi vill säkerställa att hela tiden kunna erbjuda en god kvalitet i undervisningen. Därför inför vi distansundervisning på eftermiddagarna som framför allt påverkar årskurserna 4–8, säger verksamhetschef för grundskolan Pär Olsson.   

Grundskolorna har en lägre bemanning än vanligt. Lärarna får med hjälp av de nya åtgärderna mer tid till att genomföra och planera undervisningen, samt att fritidspersonalen avlastas under skoltid, vilket också gynnar eleverna.

Det finns olika typer av distansundervisning 

Varje skola anpassar undervisningen efter varje enskild årskurs. Grundskolorna har sedan tidigare förberett för distansundervisning och varje skola kommer att informera närmare vad det innebär för respektive elev. 

Exempel på hur distansundervisning kan genomföras: 

Elever i lågstadiet har ordinarie skoltid som längst fram till klockan 13.30. Därefter kommer fritids att ta över omsorgen. De elever som inte går på fritids idag kommer att erbjudas omsorg under elevernas ordinarie schemalagda skoltid. Den återstående undervisningstiden på ca 30 minuter per dag kommer att genomföras på distans, vanligtvis genom en uppgift eller uppdrag. Under fritidstiden kommer läxhjälp att erbjudas. 

Elever i mellanstadiet (årskurs 4–6) kan besöka den öppna fritidsverksamheten som finns på våra fritidsgårdar som öppnar klockan 13. Skolan kommer även erbjuda läxhjälp.

Elever i mellanstadiet och högstadiet kan få fjärrundervisning där läraren undervisar sina elever i realtid alternativt att eleverna genomför uppgifter digitalt eller genom "analoga" arbetsuppgifter som eleven tar hem eller utför med skolans läxhjälp. 

På skolornas sida ”Frågor och svar” finns mer information om vad distansundervisning innebär

Grundskolan följer nationella rekommendationer 

Grundskolan följer nationella rekommendationer. Beslutet kan vid behov komma att ändras dessförinnan och det kan också komma att förlängas.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020