Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kultur på lika villkor för alla elever

Haninge kommuns satsning Kultur på lika villkor ska garantera att alla elever i de kommunala grundskolorna och grundsärskolan tar del av ett kulturarrangemang varje läsår. Dels genom att uppleva och ta del av kulturaktiviteter, dels genom att skapa och själv utöva kultur.

Satsningen ger alla barn och unga ett rikt och varierat kulturutbud av hög konstnärlig och pedagogisk kvalitet. Här ryms upplevelser och eget skapande, ofta med ett tema som knyter an till skolans arbete.

Ökar barnens förståelse för sin omvärld

I mötet med olika uttrycksformer får barn och unga kunskap om och en inblick i den värld de lever i, vilket gör att de får förståelse för sina egna och andras förutsättningar och kraft att påverka och förändra sin omvärld. Kulturen ska finnas närvarande i alla barns vardag och vara en del av lärandet.

Jämnar ut skillnader i barns tillgång till kultur

Tillsammans med kulturombudet på skolorna planerar och bokar kultur- och fritidsförvaltningen ett program som är särskilt utvalt och anpassat för varje läsår. Det blir därmed lätt för skolan att integrera kulturupplevelser i den ordinarie undervisningen och på så vis utjämna skillnader i barns tillgång till kultur. Varje elev ska få tillfälle till en kulturaktivitet varje läsår.

Läs mer om vad som erbjuds till alla årkurser på haninge.se/kulturiskolan

kontakt

Helena Simonsson Ulfvebrand
Barnkultursamordnare
08-606 79 25

helena.ulfvebrand@haninge.se

Om Kultur på lika villkor

Det går endast att boka plats till det kulturutbud som erbjuds för din årskurs. Gör en bokning per klass.

Efter du bokat plats får du en bekräftelse till din registrerade mejladress. Vänligen ta med bekräftelsen som gäller som biljett.

Läs mer om kultur på lika villkor

Läsåret 19/20 är bokningsbart från 12 aug 2019

Senast uppdaterad: 23 juli 2020