Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ny avdelning bäddar för effektivare samarbete

En ny avdelning som öppnar upp nya möjligheter för samarbete över gränserna inom förvaltningen - det är målet när Centrum för lärande och hälsa sjösätts 1 januari.

Patrik Lönn, ny avdelningschef för Centrum för lärande och hälsa Foto: Karin Borgefors. På bilden: Patrik Lönn, ny avdelningschef för Centrum för lärande och hälsa

- Kommunen växer och trycket på våra skolor ökar och kommer att fortsätta öka. Det ställer krav på att vi utnyttjar den stora kompetens vi har till max. Vi behöver arbeta smart och tillsammans över linjegränserna, säger Henrik Lindh, utbildningsdirektör, som svar på varför förvaltningen omorganiserar vissa av sina resurser.
 
- Med vår nya avdelning vill vi samla vissa funktioner på ett och samma ställe. Då ökar förutsättningarna för ett gott samarbete och bättre stöd till förskolorna och skolorna så att våra elever och vårdnadshavare får tillgång till den hjälp de kan behöva.

Över hundra medarbetare samlas i fem team

Den nya avdelningen, som går under arbetsnamnet Centrum för lärande och hälsa, kommer att bestå av fem enheter och cirka 120 medarbetare. 
 
Patrik Lönn, som kommer att tillträda som ny avdelningschef, berättar:
- Den nya avdelningen kommer att samla många olika funktioner och vi har valt att bilda ett antal team som vi just nu benämner: Pedagogiskt nav, Hälsa, Flerspråkigt centrum, Navigator och Myndighetsutövning.
 
Patrik, som för närvarande är chef för den Centrala stödavdelningen, kommer att lotsa organisationen genom förändringen.
- För vissa medarbetare är förändringen mindre märkbar eftersom vi flyttar redan befintliga arbetsgrupper utan att förändra uppdraget i stort. För andra blir det en större förändring i bland annat arbetssätt. Vår förhoppning är att vi under hösten kan fånga in kloka synpunkter på förändringen och därmed skapa de allra bästa förutsättningarna när startskottet går.

Möjlighet till dialog på APT-möten

Patrik kommer bland annat att besöka APT-möten under hösten. Där finns möjlighet att diskutera och framföra synpunkter kring den förändring som genomförs
 
- Parallellt med att själva organisationsförändringen genomförs påbörjas en stor och mycket viktig process kring hur avdelningen ska arbeta och få sina uppdrag. Där behöver vi skapa delaktighet och involvera hela verksamheten för att säkerställa att vi hamnar rätt, säger Patrik. En bra början är att kika på organisationsschemat över den nya avdelningen. Det finns på HINT tillsammans med en kort information över vad som hittills gjorts gällande omorganisationen och de milstolpar vi ser framöver. Vår ambition är att vi kontinuerligt uppdaterar informationen så fort något nytt finns att berätta.

Första steget på en stor förändringsresa

Henrik Lindh berättar att den nya avdelningen även går att sätta in i ett större förändringsarbete som sker på förvaltningen.
- Ska vi kunna möta utmaningarna vi står inför kräver det att vi på ett enklare sätt kan dra nytta av att vi är många med väldigt mycket erfarenhet och kunskap. I ledningsgruppen samtalar vi därför om hur vi kan åstadkomma en kulturförändring där vi arbetar tvärs över linjegränser och bort från ett hierarkiskt system. Det känns spännande att blicka framåt mot en utvecklingsresa vi måste göra, och den nya avdelningen är en viktig pusselbit som markerar starten på den resan.

Kontakt Avdelningschefer

Tommie Söderström
Tf utbildningsdirektör
tommie.soderstrom@haninge.se

Kristina Myrenberg
Tf avdelningschef
kristina.myrenberg@haninge.se

Frågor & svar

Från när börjar den nya organisationen att gälla?

1 januari 2020

Vilka berörs i första hand?

Central stödavdelning, Modersmålsenheten, Navigatorcentrum, samt ett fåtal centrala funktioner inom linjerna och någon enskild funktion på Kansliavdelningen.

Varför genomförs förändringen?

Vi blir fler och fler och trycket på skolorna ökar. Syftet är därför att samla befintliga resurser på ett bättre sätt och att skapa förutsättningar för ett bättre samarbete över linjerna. Organisationsförändringen är första steget på en resa UBF behöver göra för att möta de utmaningar som kommunen står inför.  En del i det arbetet är att tillsammans titta på vilka egenskaper och förmågor vi behöver stärka.

Var kommer Centrum för lärande och hälsa finnas rent fysiskt?

Kommunen ser kontinuerligt över hur lokalerna utnyttjas på bästa sätt. Utbildningsförvaltningen är en del av det arbetet och har en dialog med lokalförsörjningen. En mängd olika lösningar diskuteras och ambitionen är att Centrum för lärande och hälsa ska hitta lokaler där alla medarbetare kan sitta tillsammans. Det arbetet kommer dock inte att vara klart till 1 januari utan i uppstarten av den nya avdelningen sitter medarbetarna kvar på sina befintliga platser.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020