Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Äldrenämndens sammanträde den 18 september

Den 18 september hölls äldrenämndens sammanträde. Under mötet avhandlades bland annat rapport och frågestund för äldrenämndens ledamöter och ersättare, medborgardialog om Införande av MAR – medicinskt ansvarig för rehabilitering, delegationsbeslut inom förvaltningen, tillbuds- och arbetsskaderapporter och delårsrapport 2 2019. För mer information finner du protokollet som helhet här nedan.

Innehållsförteckning

§ 115    Godkännande av dagordningen
§ 116    Val av Justerare
§ 117    Information
§ 118    Kommande nämndärenden
§ 119    Rapport från nämndens ledamöter och ersättare
§ 120    Frågestund för nämndens ledamöter och ersättare
§ 121    Medborgarförslag: Inför MAR - medicinskt ansvarig för rehabilitering
§ 122    Anmälan av delegationsbeslut inom äldreförvaltningen 2019
§ 123    Tillbuds- och arbetsskaderapporter 2019 kvartal 2
§ 124    Delårsrapport 2 2019
§ 125    Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2019
§ 126    Uppdrag att se över avgifter för vård- och serviceinsatser
§ 127    Meddelanden Allmänna
§ 128    Meddelanden Sekretess

Här hittar du protokollet i sin helhet

Senast uppdaterad: 23 juli 2020