Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Strategidagen 2019

I slutet av september hölls Strategidagen 2019 i Ribbyskolan på temat "Den kompetenta organisationen". De inbjudna fick under dagen lyssna till utbildningsdirektör Henrik Lindhs tankar kring strategidagens tema, samt gästföreläsaren rektor Stefan Vilkman och ateljerista Maria Pelle-Bäck.

Foto: LinkFilm AB

Den kompetenta organisationen

För att möta utmaningarna med tilltagande lärarbrist, fler elever och minskade anslag har UBF som en av tre strategier valt att utveckla "Den kompetenta organisationen". I en ständigt föränderlig tillvaro behöver förvaltningen rusta sig för att inte bara bibehålla god kvalitet i skolorna, utan även utveckla densamma.

Henrik Lindh, utbildningsdirektör, inledde dagen med att fånga andemeningen kring den kompetenta organisationen. Han pratade om den kulturförflyttning som av nödvändighet måste göras och om att få varje medarbetare att ta ansvar för den gemensamma utvecklingen. Han lyfte bland annat fram behoven av:

  • Ett ökat samarbete inom förvaltningen.
  • Att organisationen har en inbyggd strategisk förmåga där kreativitet och innovation är viktiga delar och där digitalisering skapar ett mervärde och frigör tid.
  • En organisationskultur som präglas av ansvarstagande, självledarskap och medarbetarskap.

 
Henrik Lindh framhöll att UBF aktivt måste arbeta med att skapa en organisation där den befintliga kompetensen tas tillvara på ett bra sätt och där nya arbetssätt utvecklas med målet att arbeta effektivare och smartare.

Förvaltningen återkommer med mer information framöver om arbetet med ”Den kompetenta organisationen”.

Se samtliga föredrag från Strategidagen 2019

Senast uppdaterad: 23 juli 2020