Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

GFN:s sammanträde 25 september

På det senaste mötet med grund- och förskolenämnden fattade nämnden beslut om att årlig retroaktiv avgiftskontroll inom barnomsorgen ska införas med start av inkomståret 2017.

Foto: Jan-Erik Kaiser, Mostphotos

Vid avgiftskontrollen går Haninge kommun igenom hur mycket barnomsorgsavgift vårdnadshavarna har betalat under det aktuella inkomståret. Det jämförs med den taxerade årsinkomsten, delat med tolv.

Läs mer om retroaktiv avgiftskontroll här

Nämnden fattade också beslut om delårsrapport 2.

Nämnden fick information om de preliminära betygen i årskurs 9, ingångs- och utgångsvärden och förskolans arbete med att implementera barnkonventionen.

Läs hela protokollet

Senast uppdaterad: 23 juli 2020