Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

C1 – ny chefsnivå i kommunen

För snart ett år sedan beslutade KDLG att införa en ny chefsstruktur i Haninge kommun. Den nya strukturen innebär att en femte chefsnivå blir möjlig för de verksamheter som har behov av det. Beslutet omfattar också ett förtydligande att en chef alltid har samtliga tre ansvar som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) definierat: personal, ekonomi och verksamhet.

Chef och medarbetarbetarsamtal Foto: Michael Erhardsson

Behovet av en ny chefsstruktur är flerbottnad. Vi behöver veta vem som är chef för att kunna automatisera systembehörigheter, rikta information till rätt personer, ge förutsättningar för korrekt lönestatistik och APU-undersökningar, och bekräfta det ledarskap som på flera håll redan var på plats men som befintlig chefsstruktur inte omfattade.

Under våren har vi på olika sätt informerat samtliga ledningsgrupper om chefsstrukturen och inom UBF, SBF och KSF har det framkommit behov av den femte chefsnivån. Nu börjar det praktiska arbetet med att göra det till verklighet inför det nya verksamhetsåret 2020.

– UBF kommer att ha 85 nya chefer på den femte nivån kallad C1. KSF kommer att ha 7 och SBF 4 nya C1-chefer. Totalt är det 96 personer som till årsskiftet kommer att ha den nya chefsnivån C1 och det kommer att krävas ett stort arbete och mycket koordinering i bakgrunden för att göra det möjligt, säger Ann-Sofie Källman, chef för Projektkontoret och projektledare för Masterdataprojektet, där chefstrukturen arbetades fram och nu införs.

Ett förtydligande som stärker chefsrollen och i förlängningen arbetsmiljön då det klargör vilka förväntningar man kan ha på chefer och att man som rektor har ett tydligare mandat att delegera uppgifter, säger Henrik Lindh, förvaltningschef UBF.

– En tydligare struktur i chefsleden kommer att påverka arbetsmiljön positivt eftersom det inte längre ska vara möjligt att en chef har 100 medarbetare under sig. Den nya C1 nivån möjliggör att exempelvis biträdande rektorer fullt ut har ett chefsansvar och det blir tydligt vem som har arbetsmiljöansvaret, ska hålla medarbetarsamtal osv. Datan som ligger som grund i de olika klassificeringarna kommer nu att användas mer aktivt och effektivt i HR-systemen, säger Gunilla Ejefors-Lublin, HR-direktör och ägare av den nya chefsstrukturen.

– Den nya chefsstrukturen kommer att definiera vem som är chef i Haninge kommun. För digitaliseringen är det ett av flera nödvändiga steg för framtida automatiseringar och förenklade arbetssätt. Chefsstrukturen kommer även att möjliggöra bättre riktad information till alla våra chefer, säger Ann-Sofie Källman.

 

Kontaktperson för projektet

Ann-Sofie Källman

Chef Projektkontoret

Direkt: 08 606 55 64

SMS: 070 359 79 01

E-post: ann-sofie.kallman@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 juli 2020