Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nu har resan mot att bli ett VFU-kluster startat

Med flera studenter på samma skola är tanken att VFU, verksamhetsförlagd utbildning, ska bli en självklar del av skolornas verksamhet. Haninge siktar nu på att tillsammans med Stockholms Universitet utveckla VFU-verksamheten på skolorna och locka fler studenter till kommunen.

Foto: Mostphotos

Annie Karlsson, nytillträdd VFU-samordnare på utbildningsförvaltningen berättar:

- Det nya avtalet vi tecknat med Stockholms Universitet innebär att vi förbinder oss att på lång sikt ta emot fler studenter. Det är inte bara gynnsamt för Stockholms Universitet, som kan erbjuda sina studenter högkvalitativ VFU, utan även för oss eftersom våra lärare kommer att få tillgång till handledarutbildningar på plats i Haninge.

Avtalet blickar långt framåt och bygger på att Stockholms Universitet och Haninge kommun utbyter erfarenheter och tjänster för att skapa bästa möjliga VFU på skolorna.

- Jag kan se att det gagnar oss på så många sätt att göra den här resan. Förutom det absolut självklara som att vi lockar studenter till Haninge och ger våra handledare en kompetenshöjning skapar vi möjligheter för alla Haninges lärare att utvecklas och ta del av satsningen.

Stockholms Universitet kommer genomföra handledarutbildningar på plats i Haninge och även hålla handledarseminarier som kommer att vara öppna för alla lärare på skolorna.

- Genom att öppna upp seminarier för alla som är intresserade blir det en bred kompetenssatsning som kan komma flera till gagn. Faktum är ju att varenda en i personalen på skolan spelar roll för studenterna som kommer och ska genomföra sin VFU. Alla möten, små och stora, bidrar till studenternas uppfattning av Haninge och läraryrket.

Annie Karlsson tillträdde den nya tjänsten som VFU-samordnare i september och har som uppdrag att utforma ett förslag till organisering av arbetet. Satsningen som VFU-kluster är långsiktig och målet är att bygga upp en stabil verksamhet som gör att Haninge klarar av att ta emot ett större antal studenter kontinuerligt.

- Jag ser att vi tjänar på att skynda långsamt i den här processen. Vi behöver testa, utvärdera och vara kloka tillsammans. I dagsläget erbjuder vi en jättebra VFU så det handlar inte om att kasta något över bord och börja om utan att förfina och skapa förutsättningar för fler lärare att bli handledare och för fler studenter att komma hit.

Kontakt

Annie Karlsson, VFU-samordnare
Anknytning: 8387
annie.karlsson@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 juli 2020