Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

GVN:s sammanträde 19 november

På det senaste mötet med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkände nämnden kvalitetsrapport kompetensförsörjning. Rapporten är den första rapporten som bygger på förvaltningens arbete med uppdragsområden, vilket är en av flera åtgärder inom förvaltningens utvecklingsarbete.

Kvalitetsrapport kompetensförsörjning är ett försök till att metodiskt och systematiskt öka kunskapen om organisationen, omvärlden och framtiden för att identifiera vilka åtgärder som ska prioriteras för att åstadkomma en god kompetensförsörjning som skapar de bästa förutsättningarna för förvaltningens kärnverksamhet. Verksamhetsutvecklare Thomas Jonsson besökte nämnden och pratade om hur kommunen arbetar med kompetensförsörjning.

Nämnden godkände även ett nytt lokalprogram för gymnasiesärskolan och kvalitetsrapport värdegrund. Rapporten ger bland annat en nulägesbeskrivning av hur väl nämndens verksamheter har lyckats med värdegrundsarbetet. I rapporten ingår beskrivning och analys av resultatet samt prioriterade insatser både för läsåret 2018/2019 och för läsåret 2019/2020.

Läs protokollet i sin helhet här

Senast uppdaterad: 23 juli 2020