Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Etableringscentrum delade med sig av framgångsfaktorer

Under en välbesökt spridningskonferens delade metodutvecklingsprojektet Etableringscentrum med sig av sina framgångsfaktorer kring hur man hittills lyckats få ut 80 procent av deltagarna i jobb eller studier.

Foto: Cwi Akierman, Etableringscentrum

Konferensen riktade sig till personer som arbetar med nyanlända och arbetsmarknadsfrågor samt arbetsgivare. Syftet var att bidra med erfarenheter av hur man får en effektiv etablering av nyanlända kvinnor och män i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, kommunen och näringslivet.

Etableringscentrum är en samverkan mellan Tyresö, Haninge och Nynäshamns kommun och konferensen hölls i Nynäshamn. Kommunstyrelsens ordförande i Haninge, Meeri Wasberg öppnade konferensen och därefter tog Etableringscentrum vid för att presentera projektet och hur arbetsprocessen ser ut.

Arbetsgivare och deltagare berättade om sina erfarenheter genom paneldiskussioner. Den första panelen bestod av arbetsgivare. De delade med sig av positiva erfarenheter och vikten av att kunna bidra kring integration, där arbete är en central del. Arbetsgivarna berättade bland annat om hur svenskan utvecklas snabbt då deltagarna använder språket i det dagliga arbetet. Samtidigt tog arbetsgivarna upp en utmaning som de upplevde kring SFI, där de önskar en större flexibilitet hos utbildningsaktören. Vikten av att få rätt arbetskraft med vilja och driv var också något som arbetsgivarna lyfte.

I panelen med projektets deltagare lyftes betydelsen i att få stöd till arbete och att få lära sig om arbetsmarknaden i Sverige.

- Den glädje och den frihetskänsla ett jobb kan innebära är märkbar bland deltagarna. Arbetet med metoden synliggör det fortsatta behovet av att stötta och rusta arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden, säger Beatrice Gustafsson som är projektledare.

- Arbete är en central del i integrationsprocessen och det är fantastiskt hur Etableringscentrum matchar bra arbetsgivare med bra arbetstagare. Jag är glad att så många företagare ser fördelarna i bidra och ta ansvar för en god integration samtidigt som de får bra arbetskraft, säger social- och äldredirektör Siw Lidestål som också är ordförande för Etableringscentrums styrgrupp.

Läs mer om Etableringscentrum

Senast uppdaterad: 23 juli 2020