Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 11 juni

Utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att organisera gymnasiesärskolan och se över dess lokaler i syftet att bättre tillgodose elevernas behov.

Nämnden godkände också ett nytt avtal med Stockholms universitet om verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Genom det nya avtalet ser utbildningsförvaltningen en möjlighet att ingå i ett så kallat klustersamarbete med universitetet som en central del i förvaltningens arbete med att säkra kompetens i framtiden.

Nämnden godkände även en reviderad programprislista för 2019, en rapport om elevfrånvaro på gymnasiet och två lägesrapporter.

Hela protokollet

Senast uppdaterad: 23 juli 2020