Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Här sopsaltar vi för vintercyklisterna

För fjärde året i rad sopsaltar Haninge kommun regionala cykelstråk och ett flertal gång- och cykelvägar. Nytt för denna vinter är att kommunen satsar särskilt på de regionala cykelstråken som ansluter till Huddinge kommun.

- Vi vill underlätta för Haningeborna och de som reser in och ut ur kommunen att fortsätta resa hållbart även på vintern, säger Lars Höglund, teknisk chef på Haninge kommun.

Sopsaltningen innebär att snö och is sopas bort samtidigt som saltlösning sprids ut – av samma maskin.

De regionala cykelstråken som Haninge kommun bidrar till att sopsalta är Västerhaningestråket och Vendelsöstråket. Se vår webbkarta (se högerspalt) där även gång- och cykelvägar som kommunen sopsaltar är markerade. Kommunen ansluter också sopsaltningen gentemot Trafikverkets gång- och cykelbana utmed Gudöbroleden.

Ambitionen är att utöka saltsopningen ytterligare de kommande åren. För närvarande har kommunen ett saltsopningsfordon i egen regi och ett som är upphandlat. Under 2019 kommer vi att utöka sopsaltningen med ytterligare en maskin.

 

Webbkarta

I vår webbkarta kan du se ännu mer detaljerat vilka cykelvägar som sopsaltas:

Sopsaltade cykelvägar

Senast uppdaterad: 23 juli 2020