Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kvalitetsarbete som lyfter skolan

För att utvecklas som skolkommun behöver Haninge jobba med kvaliteten i undervisningen, behålla och attrahera duktiga medarbetare och få till en tydligare styrning. Utbildningsförvaltningen har flera projekt på gång inom dessa områden och i några artiklar framöver tittar vi närmare på vad som görs. Först ut är projektet Samverkan för bästa skola som bidrar till att höja ribban i det viktiga systematiska kvalitetsarbetet.

Foto: Mostphotos

Att bli en attraktiv skolkommun handlar ytterst om att kunna erbjuda barn och elever en god undervisning så att de får en bra start i livet. Även om Haninge har höjt skolresultaten sett över tid återstår en del att göra för att komma ikapp andra Stockholmskommuner. Det gäller både meritvärdet, gymnasiebehörigheten och andelen elever med godkända betyg i alla ämnen.

– Skolan är viktig inte bara för våra elever, vårdnadshavare och medarbetare utan för alla som bor och verkar i Haninge. Bra förskolor och skolor är en förutsättning för att Haninge ska kunna utvecklas. Men för att de ska ta ett kliv framåt behöver vi bli bättre på det systematiska kvalitetsarbetet. Det är grunden i vår utveckling, säger tillförordnad förvaltningschef Henrik Lindh.

Grundade analyser ger träffsäkra insatser

Som vi nämnt i en tidigare HINT-artikel (5 februari) deltar förvaltningen i Skolverkets projekt Samverkan för bästa skola. Det är ett projekt där Skolverket går in och stöttar skolor med låga kunskapsresultat och som har särskilt svåra förutsättningar att förbättra elevernas resultat på egen hand.

I Haninge deltar Brandbergsskolan, Kvarnbäcksskolan och Söderbymalmsskolan – skolor som står inför tuffa utmaningar. Det systematiska kvalitetsarbetet utgör grunden i projektets metodik.

– I skolans värld kan vi vara lite för kreativa och snabba med att sätta in insatser när problem uppstår. Men i det här projektet tvingas man att stanna upp och analysera problemen på djupet. Det är ju först när man ringat in de egentliga orsakerna som man kan få till träffsäkra åtgärder. Och här kommer Skolverket in som en ”kritisk vän” och stöttar oss i den processen, säger grundskolechef Pär Ohlsson.

Skolverkets roll är alltså mer coachande än ledande och styrande. Skolorna äger själva sina nulägesanalyser som nu, efter ett år i projektet, är i hamn. De visar att skolorna står inför skiftande utmaningar. Medan Söderbymalmsskolan först och främst behöver höja kvaliteten på engelskundervisningen ett snäpp behöver Brandbergsskolan lyfta sig i NO. Kvarnbäcksskolan kommer i sin tur att satsa mer på språkutvecklande arbetssätt.

Nästa steg för varje skola är att sätta upp en plan med skräddarsydda insatser och sedan skrida till verket. Och här kommer det finnas mycket kvalificerad expertis att tillgå. Förutom Skolverket bidrar också Stockholms universitet med proffshjälp. Alla insatser kommer sedan följas upp för att se att man är på rätt spår.

Deltagande rektorer inspirerar

De deltagande rektorerna har lärt sig mycket under vägen och på köpet blivit inspiratörer för sina kollegor.

– Ja, nu har turen kommit till övriga rektorer att göra sin hemläxa. Med de deltagande rektorerna som vägvisare träffas de en dag i månaden för att bolla sina nulägesanalyser. Lärdomarna tar de med sig in i kommande verksamhetsplaner. Det här är en riktigt spännande resa vi nu gör där vi bygger in ett lärande i organisationen. Rektorerna tycker det här är jättebra och det stärker vi-känslan, säger Pär Ohlsson.

Analys även på huvudmannanivå

Men det är inte bara grundskoleavdelningen som vänder och lyfter på stenar. Även på huvudmannanivå jobbar man med en nulägesanalys, som väntas bli klar inom kort.

– Jag kan konstatera att det inte bara är förskolan, grundskolan och gymnasie- och vuxenutbildningen som behöver bli bättre på det här. Vår analys visar att vi på huvudmannanivå  måste höja oss så att vi kan stötta och leda våra förskolor och skolor på ett effektivt sätt. Kort och gott behövs ett sammanhållet kvalitetsarbete i hela organisationen. Det skulle på sikt även bidra till bättre beslutsunderlag till politiken, säger Henrik Lindh.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020