Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Rapport från nämnderna i oktober

Den 17 och 18 oktober hade kultur- och demokratinämnden och idrotts- och fritidsnämnden sina sammanträden. Nämnderna antog respektive nämnds internkontrollplan och svarade på en remiss angående program för Haninge kommuns ANDTS-arbete (ANDTS - Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel).

I kultur- och demokratinämnden behandlades tre nya medborgarförslag. Nämnden beslutade även att godkänna utredningen biblioteken som nav för digital delaktighet.   

I idrotts- och fritidsnämnden behandlades fem nya medborgarförslag som gick till beredning, nämnden slutbehandlade också tre medborgarförslag. Nämnden beslutade även att godkänna utredningarna utöka tillgången till aktiviteter på helger och lov och placering av en konstgräsplan för 11-spel i Vega. Det är utredningsuppdrag som förvaltningen fått i uppdrag att utreda i mål och budget 2019-2020.

Protokoll KDN

Protokoll IFN

Senast uppdaterad: 23 juli 2020