Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Äldrenämndens sammanträde den 27 november

På äldrenämndens sammanträde den 27:e november 2019 informerades det om att Siw Lidestål tillträtt som ny social- och äldredirektör med start från den 5 november 2019. Hennes uppdrag är att skapa den nya förvaltningen social- och äldreförvaltningen som ska gälla från och med den 1 januari 2020. Nämnden informerades om projektet ”nära ledarskap”, att bemanningscentrum och enheten för natt och stöd numera ligger under avdelningen för ordinärt boende. Nämnden informerades också om socialstyrelsens brukarundersökning 2019 samt om hemgångteamet. Fredrik Holmström avslutar sin tjänst som avdelningschef för ordinärt boende vid årsskiftet. Anette Tyglare tillträder som tillförordnad avdelningschef från och med 2020-01-01. Äldrenämnden beslutade även att justera avgiftstaket för vård- och serviceinsatser till 2 125 kronor per månad. Beslutet gäller från och med 1 januari 2020.

Människor samlade för informationsmöte Foto: MostPhotos

Dagordning

§163 Godkännande av dagordning
§164 Val av justerare
§165 Information
§166 Frågestund för nämndens ledamöter och ersättare
§167 Rapport från nämndens ledamöter och ersättare
§168 Justering av avgifter för vård- och serviceinsatser 2020
§169 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2019
§170 Anmälan av delegationsbeslut inom äldreförvaltningen 2019
§171 Översyn äldrenämndens dokumenthanteringsplan 2019
§172 Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2019
§173 Meddelanden allmänna
§174 Meddelanden sekretess

Äldrenämndens protokoll 2019-11-27

Senast uppdaterad: 23 juli 2020