Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Positiva effekter för brukare sedan metoden Funca infördes

Funca är en metod som ska leda till ökad livskvalité för våra brukare. Alla bostäder med särskild service LSS som drivs i egen regi använder metoden. Tidigare har det saknats verktyg för att följa upp vilka arbetssätt och vilket bemötande som ger effekt.

Foto: Mostphotos

Hur fungerar Funca?

Insatsen påbörjas genom att en noggrann kartläggning av brukarens alla livsområden görs. Kartläggningen genomförs i team där aktuella professioner kring brukaren deltar. Det kan vara samordnare, stödperson, arbetsterapeut, hälso- och sjukvårdspersonal, enhetschef med fler.

Teamet går igenom brukarens grundläggande behov – allt från kost till relationer. Ett stapeldiagram genereras som gör det tydligt vilka områden teamet ska fokusera på och utifrån resultatet tas personcentrerade stödinsatser fram. Det kan handla om bemötande från personal, anpassad kravnivå, personcenterat stöd eller liknande. En bemötandeplan tas fram som beskriver hur personal ska bemöta varje brukare individuellt.

Stapeldiagrammen och poängen gör att insatserna blir lätta att mäta: Vad har hänt sedan förra kartläggningen? Hur ser stapeln för trygghet ut nu? Har labiliteten ökat eller minskat sedan vi tog bort medicinen?

Med införandet av Funca förväntas alla brukare med insatsen bostad med särskild service på sikt uppleva en ökad livskvalité, självständighet och delaktighet.

Läs mer om Funca

 

Senast uppdaterad: 23 juli 2020