Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Anmäla oegentligheter

Oegentligheter omfattar till exempel mutor, jäv och intressekonflikter, missbruk av förtroende och oetiskt handlande. Kommunen arbetar på olika sätt med intern kontroll för att förebygga oegentligheter i verksamheterna. Nu finns en ny funktion där du som medarbetare i kommunen kan anmäla oegentligheter som du misstänker eller känner till.

Det finns riktlinjer och rutiner som klargör vad som gäller när det gäller oegentligheter. Kommunens förhållningssätt bygger på lagtexter, förarbeten i brottsbalken, kommunallagen samt kommunens egna regelverk. I riktlinjerna ges också några konkreta exempel på olika situationer som kan uppkomma i det dagliga arbetet.

Här du läsa mer eller anmäla oegentlighet

Senast uppdaterad: 23 juli 2020