Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vad tycker våra brukare om oss?

Vi deltar under hösten i två brukarundersökningar där vi vill veta vad våra brukare och klienter tycker om mötet med oss. Det är en enkel enkät, det är frivilligt att delta och alla är helt anonyma. Synpunkter är viktiga för att kunna utveckla vår verksamhet.

Foto: Mostphotos

Med stöd av Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomförs två nationella brukarundersökningar – en inom individ- och familjeomsorgen och en inom området funktionsnedsättning. Under perioden den 17 september till den 19 oktober får brukarna en enkät där vi frågar vad de tycker om oss.

En sammanställning av svaren presenteras på kommunens webbplats i slutet av 2018.

Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Alla socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning inom de områden som ingår ska erbjuda alla brukare de möter att delta i undersökningen. Enkäten består av frågor kring information, delaktighet, bemötande, förändring och tillgänglighet.

Enkäten för individ- och familjeomsorgen är framtagen för att delas ut efter möte med oss inom följande områden:

Social barn- och ungdomsvård (inte familjerätt)

  • Vårdnadshavare
  • Ungdomar 13 år och äldre (exklusive ensamkommande)
  • Ungdomar 13 år och äldre (ensamkommande)

Ekonomiskt bistånd

Missbruks- och beroendevård

Brukarundersökning för personer med funktionsnedsättning (utförande)

Personerna som kommer att få möjlighet att besvara en brukarenkät är de som har insatserna:

  • Vuxna med boende enligt LSS, gruppbostad
  • Vuxna med boende enligt LSS, servicebostad
  • Vuxna med boende enligt SoL, socialpsykiatri
  • Vuxna med boendestöd enligt SoL
  • Vuxna med daglig verksamhet enligt LSS
  • Vuxna med sysselsättning enligt SoL, socialpsykiatri
  • Vuxna med personlig assistans

I enkäterna finns frågor inom tre kvalitetsområden; självbestämmande, trygghet och bemötande.

Kontakt

Individ- och familjeomsorg
marie.nystrom@haninge.se

Funktionsnedsättning
mari-louise.brunstedt@haninge.se

Relaterad information

Senast uppdaterad: 23 juli 2020