Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tyck till om planerna för Jordbro

Haninge kommun tar ett helhetsgrepp om centrala Jordbro för att få till en attraktiv, levande och tillgänglig miljö för de boende i Jordbro. Nu pågår samrådet för första etappen i utvecklingen av Jordbro. Detaljplaneförslaget innebär att området norr om centrum utvecklas med drygt 380 bostäder och en naturnära F-6 skola i del av Hurtigs park. Om du inte haft möjlighet att träffa oss vid vårt mobila pop up-kontor i Jordbro, tyck gärna till om planförslaget via vårt digitala verktyg City Planner.

I detaljplaneförslaget för den första etappen är bostadskvarteren uppemot sex våningar höga byggnader och med varierade upplåtelseformer. Blandningen av olika upplåtelseformer möjliggör att fler kan få bostad och stanna i området. Sammantaget skapas det drygt 380 bostäder i denna etapp. Med det ökade antalet bostäder i området planeras det för en naturnära F-6 skola i del av Hurtigs park. Och befintlig förskola ges en större byggrätt.

Funktionellt och estetiskt

Haninge kommun planerar för en hållbar dagvattenhantering som också är estetisk – till exempel förses alla byggnader med gröna tak. Byggnaderna får högre bottenvåningar och entréer mot gaturummet för att ge stadsmässiga kvaliteter. De översta våningarna dras in för att skapa ett mer varierat taklandskap.

Ny gata med trädplanteringar byggs parallellt med Moränvägen, mellan nuvarande centrum och skolområdet. Boendeparkering löses primärt med underjordiska garage.

Om de andra  etapperna

Under hösten startar den andra etappen där vi utreder placering av ett nytt kultur- och föreningshus, centrum och bostäder i anslutning till Jordbros pendeltågsstation.I tredje etappen planläggs nuvarande centrum för den markanvändning som visar sig vara lämplig med hänsyn till de två tidigare etapperna.

Detaljplaneförslaget för den första etappen är nu ute på samråd fram till den 2 oktober. Haninge kommun har under ett par veckor i september presenterat planförslaget på ett pop up-kontor vid Jordbro pendeltågsstations södra uppgång. Berörda Jordbrobor kan också tycka till om samrådsförslaget digitalt via haninge.se.

Läs mer på sidan Utveckling av centrala Jordbro

Senast uppdaterad: 23 juli 2020